Nieuws

Een nieuwe toekomst voor IWT en Agentschap Ondernemen

IWT logo
De voorbije zomer werd het nieuwe Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 bekend gemaakt. Ondernemen en innovatie vormen daarin een belangrijke prioriteit. Met een hertekening van de Vlaamse Overheid?, o.a. een fusie van het IWT en het Agentschap? Ondernemen, wil men ondernemers en overheidsbeleid sterker met elkaar verbinden.

Zwitsers-Belgische oproep voor projectvoorstellen in EUREKA

logo EUREKA

Zwitserland en België zijn lidstaten van het EUREKA-netwerk, en lanceren nu een bilaterale oproep tot voorstellen voor industriële R&D projecten.

Initiële voorstellen onder de vorm van een ‘Project Outline’ kunnen continu worden ingediend tot 15 januari 2015.

Deadline voor indiening van projectvoorstellen eerste oproep ITEA3 (EUREKA)

logo ITEA3

Op 23 september 2014 zal de eerste oproep voor projectvoorstellen voor het EUREKA-cluster programma ITEA 3 gelanceerd worden.

Uiterste indiendatum voor Vlaamse projectvoorstellen die binnen het kader van deze oproep passen, is vrijdag 27.02.2015.

Eerste oproep voor projectvoorstellen ITEA3 (EUREKA) en PO preparation days in Amsterdam

logo itea3

Op 23 september 2014 zal de eerste oproep voor projectvoorstellen voor het EUREKA-cluster programma ITEA 3 gelanceerd worden.

Deze oproep wordt samen gelanceerd met de ITEA Project Outline (PO) Preparation Days die zullen plaatsvinden in Amsterdam.

RSS feed icon Nieuws RSS

IWT-Studies

79 'impactanalyse competentiepolen - lichte structuren'

Cover IWT-studie 79

Auteurs : Bram Kaashoek - Pim den Hertog - Leonique Korlaa en Arthur Vankan
Publicatiedatum : juli 2014

In opdracht van het IWT voerde het onderzoeksbureau Dialogic een impactanalyse uit van de Competentiepolen en de Lichte Structuren. Deze studie werd uitgevoerd in de periode september 2013 - april 2014.

Het was de eerste keer dat een dergelijke geïntegreerde analyse van de competentiepolen/lichte structuren werd uitgevoerd. De klemtoon van de studie lag op de analyse van het programma, waarbij het niet de bedoeling was individuele initiatieven te evalueren.

78' Verkennend onderzoek naar de effecten van samenwerking in IWT-gefinancierde industriele O&O-projecten

cover studie 78

Auteurs: Geert Steurs, Isabelle Devoldere, Ruslan Lukach, Miriam Van Hoed en Annelies Watsyn
Publicatiedatum: februari 2014

Het IWT biedt extra ondersteuning voor samenwerking in industriële O&O-projecten.

Deze studie onderzocht in hoeverre IWT gesteund industriële R&D-projecten extra effecten genereren als gevolg van samenwerking met de begunstigden. 

Video

See video

Foto

Sfeerbeelden van de viering 20 jaar IWT in de Concert Noble op 10 november 2011