Nieuws

Eerste oproep voor projectvoorstellen ITEA3 (EUREKA) en PO preparation days in Amsterdam

logo itea3

Op 23 september 2014 zal de eerste oproep voor projectvoorstellen voor het EUREKA-cluster programma ITEA 3 gelanceerd worden.

Deze oproep wordt samen gelanceerd met de ITEA Project Outline (PO) Preparation Days die zullen plaatsvinden in Amsterdam.

Vacature stafmedewerker online communicatie m/v

IWT logo
Het IWT concretiseert het innovatiebeleid van de Vlaamse regering. Dit gebeurt door financiering, adviesverlening en informatieverstrekking. Het IWT beheert jaarlijks zo’n 300 miljoen euro met een personeelsbestand van 125 medewerkers.

Momenteel zijn we op zoek naar een stafmedewerker online communicatie (m/v).

De vijfde oproep voor projectaanvragen VIS-trajecten is opengesteld.

IWT logo

De vijfde oproep voor projectaanvragen VIS?-trajecten is opengesteld.

De uiterste indiendatum is 27 november 2014 (12 uur).

Het IWT organiseert op 5 en 26 september 2014 een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers. U dient zich hiervoor in te schrijven!

De tweede oproep voor projectaanvragen VIS-trajecten voor innovatievolgers is opengesteld

IWT logo

De tweede oproep voor projectaanvragen VIS?-trajecten voor innovatievolgers is opengesteld.

De uiterste indiendatum is 27 november 2014 (12 uur).

Het IWT organiseert op 9 en 17 september 2014 een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers. U dient zich hiervoor in te schrijven!

RSS feed icon Nieuws RSS

IWT-Studies

79 'impactanalyse competentiepolen - lichte structuren'

Cover IWT-studie 79

Auteurs : Bram Kaashoek - Pim den Hertog - Leonique Korlaa en Arthur Vankan
Publicatiedatum : juli 2014

In opdracht van het IWT voerde het onderzoeksbureau Dialogic een impactanalyse uit van de Competentiepolen en de Lichte Structuren. Deze studie werd uitgevoerd in de periode september 2013 - april 2014.

Het was de eerste keer dat een dergelijke geïntegreerde analyse van de competentiepolen/lichte structuren werd uitgevoerd. De klemtoon van de studie lag op de analyse van het programma, waarbij het niet de bedoeling was individuele initiatieven te evalueren.

78' Verkennend onderzoek naar de effecten van samenwerking in IWT-gefinancierde industriele O&O-projecten

cover studie 78

Auteurs: Geert Steurs, Isabelle Devoldere, Ruslan Lukach, Miriam Van Hoed en Annelies Watsyn
Publicatiedatum: februari 2014

Het IWT biedt extra ondersteuning voor samenwerking in industriële O&O-projecten.

Deze studie onderzocht in hoeverre IWT gesteund industriële R&D-projecten extra effecten genereren als gevolg van samenwerking met de begunstigden. 

Video

See video

Foto

Sfeerbeelden van de viering 20 jaar IWT in de Concert Noble op 10 november 2011