Nieuws

Vlaamse digitale technologie spoort slaapproblemen op

afbeelding reportage VRT
iMinds, het digitale onderzoekscentrum van Vlaanderen viert haar 10e verjaardag. Samen met partners en universiteiten buigt de vzw digitale knowhow om naar echte producten en diensten.

iMinds-ICON-projecten zoals NXT-sleep zijn vraaggedreven, interdisciplinaire samenwerkingsprojecten tussen externe partners (bedrijven, not-for-profit, overheden) en iMinds. IWT schakelt de IWT-bedrijfssteun in om ondernemingen te ondersteunen die aan dergelijke projecten willen deelnemen.

Lancering eerste oproep voor projectvoorstellen ERA-NET FLAG-ERA - Graphene/HBP

logo flag-era

Het ERA-NET? FLAG-ERA (Flagship ERA-NET), waaraan het IWT deelneemt, heeft als doel de FET-Flagshipinitiatieven Graphene en Human Brain project (HBP) te ondersteunen.


De uiterste indiendatum voor projectvoorstellen is dinsdag 27 januari 2015.

Oproep voor projectvoorstellen OCEANERA-NET staat open.

logo ocean energy era-net

OCEANERA-NET is een ERA-NET, waaraan het IWT deelneemt, dat zich richt op de samenwerking tussen stakeholders op het gebied van onderzoek naar energiewinning uit oceanen.

Er is een oproep gelanceerd voor projectvoorstellen, een Joint Call, met als uiterste indiendatum voor projectvoorstellen 'pre-propals' op 18 december 2014.

De creatieve sector als motor voor innovatie - 18 kruisbestuivingen van start (CICI)

IWT logo
In het kader van de Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI) zijn sinds woensdag 22 oktober 2014, 18 projecten van start gegaan. CICI, een initiatief van Flanders DC en IWT, zet in op innoverend ondernemerschap door kruisbestuivingen tussen creatieven, wetenschappers en ondernemers, aan te moedigen en te ondersteunen. Uit verschillende studies blijkt dat de creatieve industrieën innovatie stimuleren.
RSS feed icon Nieuws RSS

IWT-Studies

80' Impactanalyse programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM)

Cover - IWT-studie 80

Auteurs: Bastian Mostert, Wieneke Vullings, Marjolijn de Boer (Technopolis Group)
Publicatiedatum: november 2013

Het programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM), gestart in 2006, is een steunmaatregel van het Agentschap? voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) dat gericht is op een specifieke niche binnen het biomedisch onderzoek.

Dit rapport presenteert de resultaten van een analyse van de impacts, uitgevoerd door de Technopolis Group, die het programma reeds heeft gerealiseerd en die in de toekomst nog te verwachten zijn.

79 'impactanalyse competentiepolen - lichte structuren'

Cover IWT-studie 79

Auteurs : Bram Kaashoek - Pim den Hertog - Leonique Korlaar en Arthur Vankan
Publicatiedatum : juli 2014

In opdracht van het IWT voerde het onderzoeksbureau Dialogic een impactanalyse uit van de Competentiepolen en de Lichte Structuren. Deze studie werd uitgevoerd in de periode september 2013 - april 2014.

Het was de eerste keer dat een dergelijke geïntegreerde analyse van de competentiepolen/lichte structuren werd uitgevoerd. De klemtoon van de studie lag op de analyse van het programma, waarbij het niet de bedoeling was individuele initiatieven te evalueren.

Video

See video

Foto

Sfeerbeelden van de viering 20 jaar IWT in de Concert Noble op 10 november 2011