Nieuws

Het IWT activiteitenverslag 2013

cover iwt activiteitenverslag 2013
Het IWT werd onlangs in de KMOGIDS vermeld als ‘de innovatiesteunpilaar’. Een mooier compliment kunnen we niet krijgen. Dankzij IWT-innovatiesteun slagen talrijke, grote en kleine, ondernemingen er in om sneller en succesvoller te innoveren.

Steunverlening voor innovatie is meer dan geld, het zet de ondernemingen aan tot meer samenwerking, het verlaagt de drempel voor andere investeerders en stimuleert de creatie van impact op economisch en maatschappelijk vlak. De bijsturing van de bedrijfssteun die vanaf 2013 van start ging had net tot doel deze aspecten nog verder te versterken en te ondersteunen.

De AAL-oproep 2014 Care for the future staat open!

logo AAL

Het 'AAL Joint Programme' is een onderzoeksprogramma dat projecten steunt die innovatieve ICT-gebaseerde oplossingen biedt voor oudere personen.

Het thema dit jaar is “Care for the Future”. Met deze oproep wil het AAL-programma de ontwikkeling en het testen van oplossingen die op ICT gebaseerd zijn, steunen. Het gaat om oplossingen die duurzame zorgmodellen voor oudere volwassenen mogelijk maken en ondersteunen.

De afsluitdatum voor het indienen van projectvoorstellen is 26 juni 2014 (17u).

Toelichting van IWT raad van bestuur bij verslag van de bedrijfsrevisor rond jaarrekening 2013.

IWT logo
Naar aanleiding van enkele tussentijdse controles en de eindcontrole van de jaarrekening van 2013, is de bedrijfsrevisor van het IWT tot de conclusie gekomen dat er een aanzienlijke verbetering is in de toegepaste procedures en interne opvolging van het financieel beheer bij IWT.

Na controle van de jaarrekening van 2013 wordt dan ook vastgesteld dat deze volledig en correct is. De jaarrekening van 2013 geeft een getrouw beeld van de financiële situatie van het IWT op 31 december 2013.

Selectie VIS-trajecten 4de oproep 2013-214

IWT logo

VIS?-trajecten richten zich op concrete en vraaggedreven uitdagingen van een collectief van bedrijven die door middel van innovatie kunnen beantwoord worden.

In juli 2013 werd de vierde oproep voor projectaanvragen in het kader van VIS-trajecten opengesteld. Op 20 maart 2014 werden de beslissingen genomen betreffende de 4de oproep VIS-trajecten. 

RSS feed icon Nieuws RSS

IWT-Studies

78' Verkennend onderzoek naar de effecten van samenwerking in IWT-gefinancierde industriële O&O-projecten

Frontpagina study 78

Auteurs: Geert Steurs, Isabelle Devoldere, Ruslan Lukach, Miriam Van Hoed en Annelies Watsyn
Publicatiedatum: februari 2014

Het IWT biedt extra ondersteuning voor samenwerking in industriële O&O-projecten.

Deze studie onderzocht in hoeverre IWT gesteund industriële R&D-projecten extra effecten genereren als gevolg van samenwerking met de begunstigden. 

77' Impactanalyse SBO-programma

Cover studie 77

Auteurs: Marijn Kieft, Anke Nooijen, Geert van der Veen, Sara Vermeulen, Frank Zuijdam
Publicatiedatum: mei 2013

Het doel van het programma Strategisch BasisOnderzoek is bij te dragen tot nieuwe ideeën en concepten, die de basis kunnen vormen voor een nieuwe generatie  producten, processen of diensten. Binnen het steunkanaal kennen we 2 projecttypes: projecten met een primair maatschappelijke finalitiet en met een primair economische finalitiet.
Technopolis heeft in opdract van het IWT een impactanalyse uitgevoerd van de projecten met een maatschappelijke finaliteit.

Aan de hand van de belangrijkste conclusies (ten aanzien van het proces; de effecten; van doelmatigheid en van de knelpunten voor valorisatie) kan u hier hun aanbevelingen inzien.

Video

See video

Foto

Sfeerbeelden van de viering 20 jaar IWT in de Concert Noble op 10 november 2011