Nieuws

Aangepaste expertenvergoedingen voor schriftelijke en mondelinge adviezen.

IWT logo
Sinds de zomer zijn er nieuwe expertenvergoedingen voorzien door IWT. Dit zowel voor de schriftelijke als mondelinge adviezen van deskundigen ter ondersteuning van het IWT evaluatieproces?. De nieuwe tarieven zijn voortaan voor de verschillende IWT programma’s beter op elkaar afgestemd, wat betekent dat ze in een aantal gevallen aanzienlijk werden opgetrokken.

10de oproep voor projecten in EuroTransBio

logo Eurotransbio
EuroTransBio, één van de ERA-NET? projecten waaraan IWT deelneemt, heeft tot doel de samenwerking tussen Europese biotechbedrijven te stimuleren. Innovatieve R&D projecten op het vlak van witte, rode, groene of blauwe biotechnologie komen voor steun in aanmerking.

Deadline indiening projectvoorstellen: 30 januari 2015 (15u).

Aankondiging eerste oproep ERA-MBT en infosessie i.s.m. het Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen

logo era-mbt

ERA-MBT is erop gericht om de mariene biomassa beter te benutten. Het ERA-NET? kondigde op 10 september 2014 de eerste oproep aan voor transnationale projecten.

Naar aanleiding hiervan organiseert het IWT, samen met het Mariene Biotechnologie Platform Vlaanderen een infosessie op woensdag 15 oktober 2014.

Tweede oproep ERA-net HIVERA is geopend.

logo hivera

De tweede oproep HIVERA voor onderzoeksprojectvoorstellen is gelanceerd.

Geïnteresseerde Vlaamse academische onderzoeksgroepen dienen zich vóór 1 november 2014 aan te melden bij het IWT.

RSS feed icon Nieuws RSS

IWT-Studies

80' Impactanalyse programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM)

Cover - IWT-studie 80

Auteurs: Bastian Mostert, Wieneke Vullings, Marjolijn de Boer (Technopolis Group)
Publicatiedatum: november 2013

Het programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM), gestart in 2006, is een steunmaatregel van het Agentschap? voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) dat gericht is op een specifieke niche binnen het biomedisch onderzoek.

Dit rapport presenteert de resultaten van een analyse van de impacts, uitgevoerd door de Technopolis Group, die het programma reeds heeft gerealiseerd en die in de toekomst nog te verwachten zijn.

79 'impactanalyse competentiepolen - lichte structuren'

Cover IWT-studie 79

Auteurs : Bram Kaashoek - Pim den Hertog - Leonique Korlaar en Arthur Vankan
Publicatiedatum : juli 2014

In opdracht van het IWT voerde het onderzoeksbureau Dialogic een impactanalyse uit van de Competentiepolen en de Lichte Structuren. Deze studie werd uitgevoerd in de periode september 2013 - april 2014.

Het was de eerste keer dat een dergelijke geïntegreerde analyse van de competentiepolen/lichte structuren werd uitgevoerd. De klemtoon van de studie lag op de analyse van het programma, waarbij het niet de bedoeling was individuele initiatieven te evalueren.

Video

See video

Foto

Sfeerbeelden van de viering 20 jaar IWT in de Concert Noble op 10 november 2011