Nieuws

Negentiende oproep voor projectvoorstellen cornet (ERA-NET)

logo cornet (era-net)
ERA-NET? CORNET? biedt mogelijkheden tot internationale samenwerking aan projecten die ingediend worden in de Vlaamse programma’s: VIS?-Collectief Onderzoek en TETRA.
Een CORNET project omvat essentieel onderzoek en kennisverspreiding ten behoeve van een groep bedrijven waarin kmo?’s duidelijk aanwezig zijn.

Uiterste datum voor het indienen van projectenvoorstellen: 27 maart 2015 (om 12 uur).

Google nodigt zorgplatform Cubigo uit voor bootcamp

beeld Zorgplatform Cubigo

 Zorgplatform Cubigo van voormalig IWT-winnaar Aristoco mag deelnemen aan de prestigieuze boot camp ‘BlackBox Connect’ van Google. Samen met 14 andere veelbelovende tech start-ups zal CEO Geert Houben gedurende 2 weken in Silicon Valley vertoeven, het hart van de wereldwijde ICT sector. Het is de eerste keer dat een Belg deze eer te beurt valt.

Lancering eerste oproep projectvoorstellen BEL-SME

IWT logo

Dit initiatief richt zich tot kmo?’s en biedt hen een gericht instrument aan om een gezamenlijk O&O-project uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

De eerste oproep wordt begin 2015 gelanceerd. De aanvragen moeten ingediend worden vóór vrijdag 29 mei 2015 (om 12 uur).

Derde oproep EUROSTARS-2 voor projectvoorstellen staat open

logo eurostars

EUROSTARS is een programma voor de kmo? die met eigen ontwikkelingscapaciteit en in samenwerking met buitenlandse partners een baanbrekend product in de markt wil zetten.

De huidige afsluitdatum voor het indienen van projectvoorstellen is donderdag 5 maart 2015 (om 20:00u).

RSS feed icon Nieuws RSS

IWT-Studies

84' Impactanalyse van het TETRA-programma

cover IWT-studie 84

Auteur: Bram Kaashoek, Jaap Veldkamp, Leonique Korlaar, Bert Minne, Jessica Steur (Dialogic)

Publicatiedatum: december 2014

Het programma TETRA is gericht op het stimuleren van kennisoverdracht tussen
instellingen binnen het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) die actief bezig zijn
met praktijkgericht onderzoek en ondernemingen.

In opdracht van het IWT heeft Dialogic een impactmeting uitgevoerd van het TETRA-programma (periode 2008-2013).

83' Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

cover IWT-studie 83

Auteur: Sarah Botterman (GFK Belgium)
Publicatiedatum: november 2014

Het IWT financiert via de “Doctoraatsbeurzen voor Strategisch Basisonderzoek of kortweg de IWT-beurzen” en de “Baekeland-mandaten” het doctoraatsonderzoek met economische finaliteit.

Deze studie uitgevoerd door GfK Belgium peilt naar de mening van IWT-doctorandi en ex-IWT-doctorandi over de impact, de aanpak en de doelstelling van de 2 IWT-programma’s.

Foto

Sfeerbeelden van de viering 20 jaar IWT in de Concert Noble op 10 november 2011