Nieuws

De creatieve sector als motor voor innovatie - 18 kruisbestuivingen van start (CICI)

IWT logo
In het kader van de Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI) zijn sinds woensdag 22 oktober 2014, 18 projecten van start gegaan. CICI, een initiatief van Flanders DC en IWT, zet in op innoverend ondernemerschap door kruisbestuivingen tussen creatieven, wetenschappers en ondernemers, aan te moedigen en te ondersteunen. Uit verschillende studies blijkt dat de creatieve industrieën innovatie stimuleren.

De eerste oproep voor projectvoorstellen Marine Biotech staat open!

logo era-mbt

Het ERA-NET? Marine Biotech (ERA-MBT), waaraan het IWT deelneemt, is erop gericht om de mariene biomassa beter te benutten.

Deze oproep is gericht op het gebruik van biotechnologische kennis en principes om een nieuwe, duurzame manier van exploitatie van de mariene biomassa te bekomen.

De uiterste indiendatum voor projectvoorstellen ‘pre-proposal’ is 10 december 2014 om 17 u.

De oproep voor projectvoorstellen TBM 2014 - 2015 staat open!

IWT logo

De oproep voor projectaanvragen 2014-2015 in het kader van het TBM-programma is geopend. Er werd een belangrijke wijziging in de programmamodaliteiten doorgevoerd.

De uiterste datum voor indiening van projectvoorstellen is woensdag 18 februari 2015 om 12 uur ‘s middags.

Lancering oproep Baekeland-mandaten oktober 2014-2015

IWT logo

Baekeland-mandaten zijn gericht op onderzoekers die een doctoraatsproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het Baekeland-programma staat open voor mandatarissen uit alle wetenschapsgebieden, alle nationaliteiten en leeftijden.

De eerste oproep voor 2015 is opengesteld, met uiterste indiendatum op maandag 2 maart 2015 om 12 uur.

RSS feed icon Nieuws RSS

IWT-Studies

80' Impactanalyse programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM)

Cover - IWT-studie 80

Auteurs: Bastian Mostert, Wieneke Vullings, Marjolijn de Boer (Technopolis Group)
Publicatiedatum: november 2013

Het programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM), gestart in 2006, is een steunmaatregel van het Agentschap? voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) dat gericht is op een specifieke niche binnen het biomedisch onderzoek.

Dit rapport presenteert de resultaten van een analyse van de impacts, uitgevoerd door de Technopolis Group, die het programma reeds heeft gerealiseerd en die in de toekomst nog te verwachten zijn.

79 'impactanalyse competentiepolen - lichte structuren'

Cover IWT-studie 79

Auteurs : Bram Kaashoek - Pim den Hertog - Leonique Korlaar en Arthur Vankan
Publicatiedatum : juli 2014

In opdracht van het IWT voerde het onderzoeksbureau Dialogic een impactanalyse uit van de Competentiepolen en de Lichte Structuren. Deze studie werd uitgevoerd in de periode september 2013 - april 2014.

Het was de eerste keer dat een dergelijke geïntegreerde analyse van de competentiepolen/lichte structuren werd uitgevoerd. De klemtoon van de studie lag op de analyse van het programma, waarbij het niet de bedoeling was individuele initiatieven te evalueren.

Video

See video

Foto

Sfeerbeelden van de viering 20 jaar IWT in de Concert Noble op 10 november 2011