Nieuws

Nieuwe oproep OCEANERA-Net gelanceerd voor internationale projectvoorstellen !

logo oceanera-net
OCEANERA-Net is een ERA-Net COFUND dat zich richt op de samenwerking tussen stakeholders op het gebied van onderzoek naar energiewinning uit oceanen.

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen regio/land. Het projectconsortium moet minstens twee onafhankelijke organisaties uit twee verschillende landen bevatten. De projectcoördinator moet gevestigd zijn in een land/regio die aan de oproep deelneemt.

De sluitingsdatum voor het indienen van de pre-proposals is 30 maart 2016!

Oproep voor projectvoorstellen in FLAG-ERA

logo flag-era
Op 22 januari 2016 werd een gezamenlijke transnationale Call (JTC) opengesteld voor het ondersteunen van transnationale Flagship Proof-of-Concept onderzoeksprojecten. De Call zal betrekking hebben op vier thema's, die elk overeenkomen met het domein van een Flagship Pilot

FLAG-ERA staat voor Flagship ERA-Net? en is een netwerk van nationale en regionale fundingorganisaties uit Europa en daarbuiten.

De oproep wordt afgesloten op 31 maart 2016 17h00 CET.

FWO lanceert nieuwe oproep Toegepast Biomedisch onderzoek met Maatschappelijke finaliteit (TBM)

logo fwo
Vanaf 1 januari 2016 zijn de programma’s SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek overgedragen van IWT naar FWO. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen. FWO heeft op 21 januari de eerste oproep gelanceerd voor TBM-projecten. U kan op de website van FWO alle informatie hierover terugvinden.

Lopende projecten waarvoor een contract werd afgesloten met IWT (toegekend voor 01.01.2016) worden verder opgevolgd door Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Lancering vierde oproep projectvoorstellen SOLAR-ERANET.

logo solar era-net
Een nieuwe oproep is gelanceerd binnen het SOLAR-ERA.NET rond het thema 'Solar Electricity for the Implementation of the Solar Europe Industry Initiative'. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen neemt deel aan het luik 'photovoltaics' (PV) van de oproep.

De sluitingsdatum voor het indienen van de pre-proposals is 11 april 2016, 17h00.

FWO lanceert nieuwe oproep Strategisch BasisOnderzoek (SBO)

logo FWO
Vanaf 1 januari 2016 zijn de programma’s SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek overgedragen van IWT naar FWO. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen.
FWO heeft op 19 januari de eerste oproep gelanceerd voor SBO-projecten. U kan op de website van FWO alle informatie hierover terugvinden.

De lopende projecten waarvoor een contract werd afgesloten met IWT (toegekend voor 01.01.2016) worden verder opgevolgd door Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Aankondiging van de ERA-NET transnationale joint call met als onderwerp 'Water and agriculture challenges'

logo water jpi
In februari 2016 wordt de eerste call voor transnationale onderzoeksprojecten van het ERA-NET? Cofund WaterWorks gelanceerd. De call wil onderzoek stimuleren op vlak van duurzaam beheer van watervoorraden in landbouw, bosbouw en aquacultuur.

Deadline voor het indienen van pre-proposals is voorzien op 19 april 2016.
RSS feed icon Nieuws RSS

Innoveren is ondernemen en ondernemen is innoveren

Wie onderneemt moet elke dag een beetje innoveren en elke bedenker van een innovatief idee weet dat een ondernemende houding onontbeerlijk is om van dat idee echt iets te maken. De twee versterken elkaar.
Daarom bundelen Agentschap Ondernemen en Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie de krachten voor bedrijven in Vlaanderen. Maakt u al gebruik van onze dienstverlening? Geen nood, de continuïteit in onze diensten is gegarandeerd, maar dan onder een nieuwe, gezamenlijke vlag: Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Via één loket leggen wij de brug naar ondernemerschap. Met u. Voor een ondernemend Vlaanderen.