Innovatief Aanbesteden (IA)

Afbeelding van de dienst

 

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) herbergt het Vlaams kenniscentrum inzake Innovatief Aanbesteden. Hier kreeg het concept een nieuwe invulling en een eigen methodologie. Het wordt ondersteund door één contactpunt in elk beleidsdomein van de Vlaamse Regering.


Wie kan bij ons terecht?

Bij Innovatief Aanbesteden is de overheid zelf vragende partij. We richten ons tot elk bedrijf, elke federatie, elke overheidsinstelling of onderzoekscentrum dat een bijdrage wil leveren tot welbepaalde oplossingen.


Wat kan het IWT voor u doen?

Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) gaat na in welke mate projecten in aanmerking komen voor Innovatief Aanbesteden. Bij elk ingediend project brengt het alle stakeholders samen in een innovatieplatform – dat gevoed wordt vanuit de beleidsopties – en onderzoekt het: 

  • of een oplossing denkbaar en haalbaar is;
  • of al een buitenlandse oplossing bestaat en kan aangekocht worden;
  • of een O&O-traject een oplossing kan bieden.

Wanneer blijkt dat een O&O-traject kan resulteren in een oplossing, dan biedt VLAIO de nodige ondersteuning om dit traject te realiseren. We ondersteunen dus de pre-commerciële fase, waarin de wettelijke aanbestedingsregels niet van toepassing zijn. Pas in een latere fase zal een aanbesteding worden uitgeschreven om de oplossing daadwerkelijk in praktijk te brengen.


Hoe pakt u het aan?

U wilt een bijdrage leveren tot het slim rekeningrijden? Of tot het PoP-project: een nieuwe methodologie voor loopbaanbegeleiding bij de Vlaamse overheid?? U wilt weten welke projecten in aanmerking komen voor Innovatief Aanbesteden? Via de website verneemt u er alles over : www.innovatiefaanbesteden.be.
 

Cases: 

Geen cases.