onderzoeksorganisaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van al onze producten, voor de door u gekozen doelgroep.


.

Innovatieplatformen (LS)

Gerichte initiatieven, zoals competentiepolen, strategische initatieven of thematische onderzoeksprogramma’s, hebben doorgaans nood aan een coördinatieplatform. Dergelijke platformen moeten licht en wendbaar zijn en onnodige institutionalisering moet daarbij vermeden worden. Daarom heeft de Vlaamse Regering geopteerd voor de formule van lichte structuren, waarbij een tijdelijke erkenning op basis van een duidelijke strategie gecombineerd wordt met een subsidiëring voor de basiswerking en een jaarlijks gereserveerd budget voor projecten.

Oproep :
15/07/16 - 24/11/16
Doelgroep:
Programma:
Extra Steun:
Duurzame Ontwikkeling - FACCE-SURPLUS (era-net) - - ERA-SUSAN - Waterworks (era-net) -

Landbouw (LA)-trajecten

Landbouw-trajecten richten zich op het aanbieden van innovatieve oplossingen voor concrete en vraaggedreven uitdagingen van een collectief van bedrijven uit de primaire sector, die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen bij de doelgroep.


Proeftuin woningrenovatie

In de proeftuin woningrenovatie worden aan de hand van reële renovatietrajecten opschaalbare en reproduceerbare renovatieconcepten ontwikkeld en getest. Verregaande coördinatie van de actoren in de bouwketen dient te leiden tot kwalitatieve, geïntegreerde, maar vooral ook betaalbare oplossingen voor de renovatie van het Vlaamse woningenbestand.


Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen

De proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen beoogt innovatieve zorginitiatieven te ondersteunen waarbij aandacht besteed wordt aan alle aspecten van ouderenzorg, inclusief preventie, sensibilisering, detectie, interventie en zorg.


Oproep :
22/09/14 - 09/01/15
Doelgroep:
Programma:

Strategisch basisonderzoek (SBO)

Strategisch BasisOnderzoek biedt steun voor vernieuwend hoogwaardig onderzoek, dat uitzicht biedt op economische of maatschappelijke toepassingen.
Vanaf 1 januari 2016 zullen de programma’s SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek overgedragen worden van IWT naar FWO. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen.
Lees hier het nieuwsbericht : Uw SBO en TBM project bij IWT onder nieuwe vlag!

Oproep :
16/09/16 - 24/01/17
Doelgroep:
Programma:
Extra Steun:
CORNET -

TETRA: programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en social profit

Het TETRA-programma stimuleert kennisoverdracht van hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten naar bedrijven en ondernemingen uit de social profit.


Oproep :
20/10/14 - 18/02/15
Doelgroep:
Programma:

Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair maatschappelijke finaliteit

Het TBM-programma biedt financiële steun aan non-profit-O&O-actoren? voor de uitvoering van late stage toegepast biomedisch onderzoek dat streeft naar een verbetering van de Vlaamse gezondheidssituatie. Het richt zich op de ontwikkeling van een verbeterde therapie/diagnose/specifieke preventie, waarin de industrie - om commerciële redenen - (nog) niet geïnteresseerd is.

Vanaf 1 januari 2016 zullen de programma’s SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek overgedragen worden van IWT naar FWO. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen.
Lees hier het nieuwsbericht : Uw SBO en TBM project bij IWT onder nieuwe vlag!

VIS - trajecten & VIS - trajecten voor innovatievolgers

VIS?-trajecten richten zich op het oplossen van concrete en vraaggedreven uitdagingen van een collectief van bedrijven die door middel van innovatie kunnen beantwoord worden en resulteren reeds tijdens de projectduur in zichtbare veranderingen met een duidelijke economische meerwaarde voor de ruime doelgroep.


_Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)

De CICI call richt zich op het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de creatieve industrieën, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Verschillende Europese studies hebben namelijk aangetoond dat de creatieve industrieën een katalysator voor innovatie in andere sectoren kunnen zijn. Via samenwerking kan een meerwaarde voor alle partijen worden gecreëerd.

De 2de en laatste CICI oproep is afgesloten op 10 juni 2014.

Doelgroep:
Soort Dienst:
Diensten Regio:
Type Dienst:

Enterprise Europe Network (EEN)

logo van Enterprise Europe Network
Uw innovatietraject een boost geven met nieuwe kennis en technologieën uit het buitenland? Uw onderzoeksresultaten of innovatieve technologieën internationaal valoriseren? Via Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) spaart u tijd en geld uit en vindt u innovatiepartners via het Enterprise Europe Network?.

RSS feed icon onderzoeksorganisaties RSS