Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws van en over het IWT. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste datum of het gewenste thema te selecteren.

Eerste SBO-praktijkseminarie

IWT
Situering

Het SBO-programma is een steunkanaal gericht op het opbouwen van een vernieuwende wetenschappelijke onderzoekscapaciteit die de basis vormt voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen. In een recente effectenmeting in 2007 bleek duidelijk dat de interactie met de gebruikers van de onderzoeksresultaten (bedrijven, maatschappelijke actoren) nog niet optimaal is. Ondanks diverse bijsturingen die reeds geïmplementeerd werden in 2008 blijft de perceptie bestaan dat deze gebruikers nog onvoldoende betrokken zijn en onvoldoende impact hebben bij de opzet en uitvoering van de SBO projecten.

Reflecties van de raad van bestuur van IWT op het eindrapport 'Soete'.

IWT
De reflecties van de raad van bestuur van IWT op het eindrapport : Doorlichting van het Vlaams innovatie-instrumentarium.

Het eindrapport van de expertgroep voor de doorlichting van het Vlaams innovatie-instrumentarium.

IWT
Eindrapport : Expertgroep voor de doorlichting van het Vlaams innovatie-instrumentarium.

SBO-effectmeting

IWT
De Raad van Bestuur heeft op 16 november 2006 een beslissing genomen over het plan van aanpak voor de uitbouw van effectmetingen voor het steuninstrument van het strategisch basisonderzoek.
RSS feed icon Nieuws RSS