Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws van en over het IWT. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste datum of het gewenste thema te selecteren.

Het kmo-programma is grondig bijgestuurd en vereenvoudigd.

IWT
Het kmo-programma? is grondig bijgestuurd en vereenvoudigd. Vanaf 1 januari 2009 bestaan er maar 2 projecttypes meer : kmo?-haalbaarheidsstudies en kmo-innovatieprojecten. Hiervoor bestaat een aangepaste handleiding en aanvraagdocument die vanaf 1 december 2008 bruikbaar zijn en definitief in voege gaan vanaf 1 januari 2009.

De handleiding O&O-bedrijfsprojecten is aangepast.

IWT

De nieuwe handleiding, aanvraag- en toelichtingsdocumenten zijn in voege vanaf 1 juni 2008.

IWT organiseert een workshop Innovatief Aanbesteden

IWT

Hier kan je de documenten, pdf's en presentaties terugvinden van de workshop Innovatief Aanbesteden? die plaatsvond op 25 september 2008.

Handleidingen en aanvraagdocumenten O&O-haalbaarheidsstudies nu beschikbaar.

IWT

Grote bedrijven kunnen behoefte hebben aan een haalbaarheidsstudies alvorens een volledig onderzoeks- en ontwikkelingsproject uit te voeren voor een sterk vernieuwend idee, met grote onzekerheden en onduidelijkheden en dus risico’s.

Eerste SBO-praktijkseminarie

IWT
Situering

Het SBO-programma is een steunkanaal gericht op het opbouwen van een vernieuwende wetenschappelijke onderzoekscapaciteit die de basis vormt voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen. In een recente effectenmeting in 2007 bleek duidelijk dat de interactie met de gebruikers van de onderzoeksresultaten (bedrijven, maatschappelijke actoren) nog niet optimaal is. Ondanks diverse bijsturingen die reeds geïmplementeerd werden in 2008 blijft de perceptie bestaan dat deze gebruikers nog onvoldoende betrokken zijn en onvoldoende impact hebben bij de opzet en uitvoering van de SBO projecten.

Reflecties van de raad van bestuur van IWT op het eindrapport 'Soete'.

IWT
De reflecties van de raad van bestuur van IWT op het eindrapport : Doorlichting van het Vlaams innovatie-instrumentarium.

Het eindrapport van de expertgroep voor de doorlichting van het Vlaams innovatie-instrumentarium.

IWT
Eindrapport : Expertgroep voor de doorlichting van het Vlaams innovatie-instrumentarium.

SBO-effectmeting

IWT
De Raad van Bestuur heeft op 16 november 2006 een beslissing genomen over het plan van aanpak voor de uitbouw van effectmetingen voor het steuninstrument van het strategisch basisonderzoek.
RSS feed icon Nieuws RSS