Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Nieuwsarchief

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws van en over het IWT. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste datum of het gewenste thema te selecteren.

1ste oproep 2016 Baekeland-mandaten staat open!

logo VLAIO
Baekeland-mandaten zijn gericht op onderzoekers die een doctoraatsproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Binnen dit programma willen we de mobiliteit van de doctoraatsstudent stimuleren, niet alleen tussen de academische en industriële wereld, maar ook internationaal.

De eerste oproep voor 2016 is opengesteld, met uiterste indiendatum op maandag 5 september 2016 om 12 uur.

1ste oproep 2016 voor Innovatiemandaten staat open!

VLAIO logo
Innovatiemandaten richten zich op postdoctorale onderzoekers die een onderzoeksproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, met als doel de resultaten toepasbaar te maken binnen de bedrijfswereld.

De eerste oproep voor 2016 is opengesteld, met uiterste indiendatum op maandag 5 september 2016 om 12 uur.

iMinds lanceert Call 2 van 2016 voor Icon-projecten

logo iminds
De sleutel tot een succesvolle digitale innovatie ligt bij grondig wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd binnen een multidisciplinaire groep van professionals. Het ICON onderzoeksprogramma van iMinds is de succesformule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek.

De tweede projectoproep van 2016 is nu open, met deadline 14 september.

Aankondiging tweede oproep in het kader van het ERA-Net C-IPM

C-IPM logo
Het ERA-Net? C-IPM kondigt zijn tweede oproep aan (pré-proposal) voor projecten rond transnationaal onderzoek in Integrated Pest Management in Europa.

Pre-proposals worden verwacht tegen 1 juni 2016 (15.00u).

Lancering eerste oproep M-ERA.NET 2

logo M-ERA.net

M.ERA.NET 2 is een ERA.Net COFUND dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese organisaties te stimuleren met als thema materialen en engineering.

De uiterste indiendatum, voor pre-proposals, is dinsdag 14 juni 2016 (12:00 uur 's middags)!

ERA-NET DemoWind2 lanceert nieuwe oproep!

demowind logo
ERA-Net? Demowind2 is een ERA-Net COFUND dat zich richt op de samenwerking tussen stakeholders op het gebied van onderzoek naar off-shore windenergie met het oog op de reductie van de kost van geproduceerde energie.

De sluitingsdatum voor het indienen van de pre-proposals is 5 mei 2016!

Nieuw innovatiebeleid maakt vaart.

logo VLAIO
BRUSSEL – 7 maart 2016 Afgelopen vrijdag verleende de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de steun voor speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken. Clusters vormen de spil van het nieuwe innovatiebeleid van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters. Intussen werd reeds een eerste selectie van innovatieve bedrijfsnetwerken aangeduid.

Met het clusterbeleid wil minister Muyters de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers stimuleren met het doel de economische impact van innovatie de komende jaren gevoelig te doen stijgen.

Lancering tweede oproep projectvoorstellen BEL-SME

logo VLAIO
BEL-SME richt zich tot kmo?’s en biedt hen een gericht instrument aan om een gezamenlijk ontwikkelingsproject uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Verhoog uw competitiviteit door deelname aan een innovatief bedrijfsnetwerk.

logo VLAIO
33 innovatieve bedrijfsnetwerken klaar om volledig projectvoorstel in te dienen.

In het kader van het Vlaams clusterbeleid werd eind oktober een eerste oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) gelanceerd. De eerste fase van deze oproep werd recent afgerond. De voorstellen die het best aansluiten bij de doelstellingen van het IBN-programma kunnen nu in een tweede fase (einddatum 29 april 2016) een volledig projectvoorstel indienen. De definitieve selectie over de steuntoekenning zal in juli 2016 gebeuren.

Vanaf 1 maart verfijning evaluatiecriteria O&O-bedrijfssteun

logo VLAIO

Op basis van de ervaringen van het voorbije jaar en het beschikbare budget wordt elk jaar een drempelwaarde bepaald waaraan O&O projecten moeten voldoen om steun te krijgen. De drempelwaarde waaraan een project moet voldoen wordt met één punt verhoogd. Hoewel continuïteit voorop staat, worden bestaande criteria verfijnd.

Voor een grondigere stroomlijning van de steuninstrumenten wordt een traject in overleg met het werkveld opgestart. Zodra hier meer nieuws over is, communiceren we hierover op www.vlaio.be of in onze nieuwsbrief.

RSS feed icon Nieuws RSS