Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Nieuwsarchief

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws van en over het IWT. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste datum of het gewenste thema te selecteren.

Lancering eerste oproep M-ERA.NET 2

logo M-ERA.net

M.ERA.NET 2 is een ERA.Net COFUND dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese organisaties te stimuleren met als thema materialen en engineering.

De uiterste indiendatum, voor pre-proposals, is dinsdag 14 juni 2016 (12:00 uur 's middags)!

ERA-NET DemoWind2 lanceert nieuwe oproep!

demowind logo
ERA-Net? Demowind2 is een ERA-Net COFUND dat zich richt op de samenwerking tussen stakeholders op het gebied van onderzoek naar off-shore windenergie met het oog op de reductie van de kost van geproduceerde energie.

De sluitingsdatum voor het indienen van de pre-proposals is 5 mei 2016!

Nieuw innovatiebeleid maakt vaart.

logo VLAIO
BRUSSEL – 7 maart 2016 Afgelopen vrijdag verleende de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de steun voor speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken. Clusters vormen de spil van het nieuwe innovatiebeleid van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters. Intussen werd reeds een eerste selectie van innovatieve bedrijfsnetwerken aangeduid.

Met het clusterbeleid wil minister Muyters de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers stimuleren met het doel de economische impact van innovatie de komende jaren gevoelig te doen stijgen.

Lancering tweede oproep projectvoorstellen BEL-SME

logo VLAIO
BEL-SME richt zich tot kmo?’s en biedt hen een gericht instrument aan om een gezamenlijk ontwikkelingsproject uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Verhoog uw competitiviteit door deelname aan een innovatief bedrijfsnetwerk.

logo VLAIO
33 innovatieve bedrijfsnetwerken klaar om volledig projectvoorstel in te dienen.

In het kader van het Vlaams clusterbeleid werd eind oktober een eerste oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) gelanceerd. De eerste fase van deze oproep werd recent afgerond. De voorstellen die het best aansluiten bij de doelstellingen van het IBN-programma kunnen nu in een tweede fase (einddatum 29 april 2016) een volledig projectvoorstel indienen. De definitieve selectie over de steuntoekenning zal in juli 2016 gebeuren.

Vanaf 1 maart verfijning evaluatiecriteria O&O-bedrijfssteun

logo VLAIO

Op basis van de ervaringen van het voorbije jaar en het beschikbare budget wordt elk jaar een drempelwaarde bepaald waaraan O&O projecten moeten voldoen om steun te krijgen. De drempelwaarde waaraan een project moet voldoen wordt met één punt verhoogd. Hoewel continuïteit voorop staat, worden bestaande criteria verfijnd.

Voor een grondigere stroomlijning van de steuninstrumenten wordt een traject in overleg met het werkveld opgestart. Zodra hier meer nieuws over is, communiceren we hierover op www.vlaio.be of in onze nieuwsbrief.

De AAL-oproep 2016 'Living well with dementia' staat open.

logo AAL
De oproep van het AAL programma voor 2016 is gepubliceerd. AAL (Active Ambient Living) is een Europees onderzoeksprogramma dat projecten steunt die innovatieve, ICT-gebaseerde oplossingen biedt voor oudere personen.
De focus in de oproep 2016 is om technologie gedreven diensten te ontwikkelen waarbij men mensen met dementie en hun omgeving (familie, verzorgend personeel, omgeving, dienstverleners, ...) kan ondersteunen en helpen.


De Europese deadline voor indiening is 26 mei 2016, 17h00 CETOproep voor onderzoeksvoorstellen ERA-NET Cofund Waterworks.

logo WaterWorks
De oproep voor transnationale onderzoeksprojecten van het ERA-NET? Cofund WaterWorks is gelanceerd. De oproep wil onderzoek stimuleren op vlak van duurzaam beheer van watervoorraden in landbouw, bosbouw en aquacultuur.

Deadline voor het indienen van pre-proposals is voorzien op 19 april 2016.

Nieuwe oproep OCEANERA-Net gelanceerd voor internationale projectvoorstellen !

logo oceanera-net
OCEANERA-Net is een ERA-Net COFUND dat zich richt op de samenwerking tussen stakeholders op het gebied van onderzoek naar energiewinning uit oceanen.

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen regio/land. Het projectconsortium moet minstens twee onafhankelijke organisaties uit twee verschillende landen bevatten. De projectcoördinator moet gevestigd zijn in een land/regio die aan de oproep deelneemt.

De sluitingsdatum voor het indienen van de pre-proposals is 30 maart 2016!

Oproep voor projectvoorstellen in FLAG-ERA

logo flag-era
Op 22 januari 2016 werd een gezamenlijke transnationale Call (JTC) opengesteld voor het ondersteunen van transnationale Flagship Proof-of-Concept onderzoeksprojecten. De Call zal betrekking hebben op vier thema's, die elk overeenkomen met het domein van een Flagship Pilot

FLAG-ERA staat voor Flagship ERA-Net? en is een netwerk van nationale en regionale fundingorganisaties uit Europa en daarbuiten.

De oproep wordt afgesloten op 31 maart 2016 17h00 CET.
RSS feed icon Nieuws RSS