Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws van en over het IWT. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste datum of het gewenste thema te selecteren.

Lijst met toegekende doctoraatsbeurzen 1ste termijn 2015-2016 online!

IWT

Op 11 september 2015 werden 757 aanvragen voor een doctoraatsbeurs ontvangen. Hiervan waren een aantal dossiers niet-ontvankelijk en hebben een aantal aanvragers zich teruggetrokken, voordat de colleges werden samengesteld. 734 dossiers werden meegenomen in de evaluatiecyclus.

De evaluatie gebeurde op basis van drie criteria, kandidaat, project en toepassingsmogelijkheden.

Rekenhof: 'bijsturing programma Innovatief Aanbesteden nodig

logo VLAIO in de media

Het Rekenhof heeft de doelmatigheid van het programma Innovatief Aanbesteden? onderzocht en ging na of de Vlaamse overheid? de projecten rechtmatig afhandelde…

Bron : http://www.engineeringnet.be - publicatiedatum : 16 december 2015

Innovatief Aanbesteden

Logo IWT in de media

Het Rekenhof onderzocht de doelmatigheid van het programma Innovatief Aanbesteden? en ging na of de Vlaamse overheid? de projecten rechtmatig afhandelde. Het stelde …

Bron : http://www.belga.be - publicatiedatum : 15 december 2015

Gomeros project om erosie reducerende teelttechnieken uit te testen

Logo IWT in de media

ILVO, Inagro en PCG willen samen met landbouwers uitzoeken hoe ze erosie aan de bron kunnen aanpakken met behoud van het gewasrendement. Het project met…

Bron : http://www.landbouwleven.be - publicatiedatum : 12 december 2015

Aankondiging van de eerste call 2016 Sustainable Animal Production (SUsAN)

logo_susan_eranet

In januari 2016 wordt er de eerste call voor transnationale onderzoeksprojecten van het EraNET Sustainable Animal Production (SusAn) gelanceerd.

De deelnemende organisaties wensen hiermee de uitbouw van duurzaamheid in de sector van de Europese Dierlijke productie te stimuleren.

Deadline voor het indienen van pre-proposals is voorzien eind maart 2016.

De tweede oproep voor projectvoorstellen Marine Biotech (ERA-MBT) staat open!

logo_era_mbt

Het ERA-NET? Marine Biotech (ERA-MBT), waaraan het IWT deelneemt, is erop gericht om de mariene biomassa beter te benutten.

Deze oproep is gericht op het exploiteren van de diversiteit aan organismen in een mariene omgeving om tot nieuwe materialen en processen te komen.

De uiterste indiendatum voor projectvoorstellen is 16 maart 2016 om 15 u.
 

Trilaterale oproep voor projectvoorstellen in EUREKA (BE-CH-LU)

logo eureka

België, Zwitserland en Luxemburg zijn drie lidstaten van het EUREKA-netwerk, en zij lanceren een trilaterale oproep tot voorstellen voor industriële R&D projecten.

Initiële en bondige voorstellen onder de vorm van een ‘ Project Outline ’ kunnen continu worden ingediend tot 13 mei 2016.

De 5de call voor Eurostars*2 staat open

logo eurostars

Eurostars is een programma voor de kmo? die met eigen ontwikkelingscapaciteit en in samenwerking met buitenlandse partners een baanbrekend product in de markt wil zetten.

De huidige afsluitdatum voor het indienen van projectvoorstellen is 18 februari 2016 (20:00u).

Beste Eddy Merckx

Zot van fietsen

Deze brief van het team achter 'Zot van Fietsen' reageert op de recente negatieve reactie over het wielrennen in Vlaanderen. Het team achter Zot van Fietsen is gevormd door VUB sportmanagementPowerzoneCircuit Zolder en Pjotr. Het innovatieproject wordt gesteund door IWT en FlandersDC.

Leuven.Inc themasessie CE Markering - Richtlijn Medische Hulpmiddelen

Logo IWT in de media

Wanneer u in Europa een medisch hulpmiddel op de markt wil brengen, moet dit product voorzien zijn van een CE-markering. Een product met een CE-markering …

Bron : http://www.leuveninc.com - publicatiedatum :  2 december 2015

RSS feed icon Nieuws RSS