Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws van en over het IWT. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste datum of het gewenste thema te selecteren.

Beslissingen van de Vlaamse Regering

logo VLAIO in de media

Op voorstel van minister Philippe MuytersHet regeerakkoord 2014-2019 voorziet de integratie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door…

Bron : http://www.belga.be - publicatiedatum : 18 december 2015

Praktijkervaring naar waarde geschat in erosieproject

logo VLAIO in de media

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de proefcentra Inagro en PCG zoeken 20 tot 40 kritische landbouwers om de komende vier jaar …

Bron : http://www.vilt.be - publicatiedatum : 18 december 2015

Alpro bewijst dat gezondheid, milieu en groei hand in hand gaan

logo VLAIO in de media

Alpro publiceert zijn duurzaamheidsrapport. Hierin licht het bedrijf zijn visie en concrete acties rond duurzaamheid toe. Essentieel in deze visie zijn…

Bron : http://www.agripress.be - publicatiedatum : 17 december 2015

Imec, KU Leuven and NERF Combine Electronics and Photonics in Neural Probes

logo VLAIO in de media

At last week’s IEEE International Electron Devices Meeting 2015, world-leading nanoelectronics research center imec, KU Leuven, and Neuro-Electronics …

Bron : http://www.leuveninc.com - publicatiedatum : 17 december 2015

Lijst met toegekende doctoraatsbeurzen 1ste termijn 2015-2016 online!

IWT

Op 11 september 2015 werden 757 aanvragen voor een doctoraatsbeurs ontvangen. Hiervan waren een aantal dossiers niet-ontvankelijk en hebben een aantal aanvragers zich teruggetrokken, voordat de colleges werden samengesteld. 734 dossiers werden meegenomen in de evaluatiecyclus.

De evaluatie gebeurde op basis van drie criteria, kandidaat, project en toepassingsmogelijkheden.

Rekenhof: 'bijsturing programma Innovatief Aanbesteden nodig

logo VLAIO in de media

Het Rekenhof heeft de doelmatigheid van het programma Innovatief Aanbesteden? onderzocht en ging na of de Vlaamse overheid? de projecten rechtmatig afhandelde…

Bron : http://www.engineeringnet.be - publicatiedatum : 16 december 2015

Innovatief Aanbesteden

Logo IWT in de media

Het Rekenhof onderzocht de doelmatigheid van het programma Innovatief Aanbesteden? en ging na of de Vlaamse overheid? de projecten rechtmatig afhandelde. Het stelde …

Bron : http://www.belga.be - publicatiedatum : 15 december 2015

Gomeros project om erosie reducerende teelttechnieken uit te testen

Logo IWT in de media

ILVO, Inagro en PCG willen samen met landbouwers uitzoeken hoe ze erosie aan de bron kunnen aanpakken met behoud van het gewasrendement. Het project met…

Bron : http://www.landbouwleven.be - publicatiedatum : 12 december 2015

Aankondiging van de eerste call 2016 Sustainable Animal Production (SUsAN)

logo_susan_eranet

In januari 2016 wordt er de eerste call voor transnationale onderzoeksprojecten van het EraNET Sustainable Animal Production (SusAn) gelanceerd.

De deelnemende organisaties wensen hiermee de uitbouw van duurzaamheid in de sector van de Europese Dierlijke productie te stimuleren.

Deadline voor het indienen van pre-proposals is voorzien eind maart 2016.

De tweede oproep voor projectvoorstellen Marine Biotech (ERA-MBT) staat open!

logo_era_mbt

Het ERA-NET? Marine Biotech (ERA-MBT), waaraan het IWT deelneemt, is erop gericht om de mariene biomassa beter te benutten.

Deze oproep is gericht op het exploiteren van de diversiteit aan organismen in een mariene omgeving om tot nieuwe materialen en processen te komen.

De uiterste indiendatum voor projectvoorstellen is 16 maart 2016 om 15 u.
 

RSS feed icon Nieuws RSS