Raad van bestuur

Voogdijoverheid

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de heer Philippe Muyters.

Raad van Bestuur

Voorzitter professor Paul Lagasse
 
Leden

mevrouw Viviane Camphyn
professor Marc D' Olieslaeger
professor Koen Debackere
mevrouw Ann Demeulemeester
mevrouw Kaat Exterbille
de heer Mehdi Koocheki
de heer Koen Repriels
professor Hugo Thienpont
professor Jean-Pierre Timmermans
de heer Erik Van Bockstaele
professor Christine Van Broeckhoven
de heer Bart Van Hooland
professor Lieva van Langenhove
de heer Eric Vermeylen

 
Leden met raadgevende stem

de heer Bernard De Potter
mevrouw Veerle Lories
de heer Dirk Van Melkebeke

 
Regeringsafgevaardigden

de heer Paul De Hondt

 
Secretaris de heer Leo Van de Loock

 

Leidend ambtenaar

mevrouw Veerle Lories