Subsidies

U kunt het overzicht van de IWT-subsidies verder verfijnen via de 3 dropdownmenu’s.
Oproep :
28/10/16 - 27/03/17
Doelgroep:
Programma:

Baekeland-mandaten

Met Baekeland-mandaten wil Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) onderzoekers de kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.


Oproep :
18/06/15 - 11/09/15
Doelgroep:
Programma:

Doctoraatsbeurzen Strategisch Basisonderzoek

Doctoraatsbeurzen voor wetenschappelijk onderzoek wordt verleend aan jonge wetenschappers. Hun proefschrift moet een onderwerp van strategisch basisonderzoek behandelen, en moet een economische finaliteit hebben: het moet potentieel hebben voor toepassing bij specifieke bedrijven, bij een collectief van bedrijven of een sector, of bij een ruime aansluiting bij de 6 transitiegebieden uit de VRWI Toekomstverkenningen 2025.

Vanaf 1 januari 2016 zullen de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek overgedragen worden van IWT naar FWO. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen.
Lees hier het nieuwsbericht : uw doctoraatsbeurs bij IWT onder nieuwe vlag!

Oproep :
28/10/16 - 27/03/17
Doelgroep:
Programma:

Innovatiemandaten (IM)

Innovatiemandaten (IM) zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in de valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.


Innovatieplatformen (LS)

Gerichte initiatieven, zoals competentiepolen, strategische initatieven of thematische onderzoeksprogramma’s, hebben doorgaans nood aan een coördinatieplatform. Dergelijke platformen moeten licht en wendbaar zijn en onnodige institutionalisering moet daarbij vermeden worden. Daarom heeft de Vlaamse Regering geopteerd voor de formule van lichte structuren, waarbij een tijdelijke erkenning op basis van een duidelijke strategie gecombineerd wordt met een subsidiëring voor de basiswerking en een jaarlijks gereserveerd budget voor projecten.

Kmo-haalbaarheidsstudies

Met het kmo-programma? biedt Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kmo?'s directe financiële steun voor studies en projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen, diensten of concepten.

Een kmo-haalbaarheidsstudie is gericht op het verwerven van betere en onderbouwde inzichten over de mogelijkheden en haalbaarheid van een innovatie.