Doctoraatsbeurzen Strategisch Basisonderzoek

Print deze pagina     Subsidies vergelijken     Verstuur per e-mail
Oproep :
18/06/15 - 11/09/15
Doelgroep:
Programma:

Info

Een IWT-doctoraatsbeurs van strategisch basisonderzoek is samengesteld uit 2 termijnen van 2 jaar. Uw doctoraatsonderzoek gebeurt onder wetenschappelijke begeleiding van een promotor verbonden aan een Vlaamse universiteit. Deze staat in voor een kwalitatieve en continue begeleiding van de doctorandus tijdens de volledige beursperiode. Het onderzoek kan evenwel uitgevoerd worden in een Vlaamse hogeschool of een Belgische wetenschappelijke instelling, mits instemming van de wetenschappelijke promotor en goedkeuring van het IWT.

Het onderwerp van uw proefschrift situeert zich binnen het strategisch basisonderzoek met een economische finaliteit of sluit aan bij 1 van de 6 transitiegebieden uit de VRWI Toekomstverkenningen 2025.

Maandelijks ontvangt u, als bursaal, een beursbedrag en de universiteit een benchfee. Bij het tijdig behalen van het doctoraatsdiploma - binnen 6 maanden na afloop van het 2e mandaat - ontvangt u ook een doctoraatspremie.

U kunt een IWT-doctoraatsbeurs elk jaar aanvragen tussen eind juni en midden september, de exacte data worden bekendgemaakt bij aankondiging van de oproep. Deze data kunnen om praktische redenen worden aangepast.

Kandidaturen voor de tweede termijn moeten worden ingediend tussen begin maart en midden april, exacte data worden bekendgemaakt bij aankondiging van de oproep. De bursalen worden per e-mail uitgenodigd hun 2e termijnaanvraag in te dienen. Deze data kunnen om praktische redenen worden aangepast.

De evaluatieresultaten voor de beurzen 1e termijn worden traditioneel kenbaar gemaakt eind december; voor de 2e termijn eind juni.

Wie komt in aanmerking?

U moet onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en

  • houder van een 2de cyclusdiploma of volwaardig Masterdiploma (ManaBa) van een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool, of van een universiteit of hogeschool uit de Franstalige gemeenschap in België, met tenminste de vermelding 'onderscheiding' of gelijkwaardig.
  • houder van een buitenlands diploma dat als gelijkwaardig wordt erkend, met tenminste de vermelding 'onderscheiding' of gelijkwaardig.

U kunt ten laatste 5 jaar na het behalen van het 2de cyclusdiploma een beursaanvraag indienen. En u mag niet meer dan 18 maanden voorafgaand wetenschappelijk werk of onderzoek hebben uitgevoerd bij de aanvang van de doctoraatsbeurs 1ste termijn. Voor de oproep 2015 wordt deze voorwaarde versoepeld tot maximum 21 maanden.

Meer info vindt u in het reglement en handleiding van de aanvraag en de toekenning van doctoraatsbeurzen van strategisch basisonderzoek.

 

Welke projecten komen in aanmerking?

Het onderwerp van het proefschrift dient zich te situeren binnen het strategisch basisonderzoek en heeft een economische finaliteit.

Strategisch basisonderzoek voor een doctoraat wordt gedefinieerd als kwalitatief hoogwaardig generisch onderzoek, dat vernieuwend is en voldoende intellectuele uitdagingen biedt aan de doctorandus. Het beoogt wetenschappelijke of technologische capaciteit op te bouwen als basis voor toepassingen, die bij de aanvang van het onderzoek nog niet duidelijk zijn gedefinieerd, en/of slechts effectief kunnen ontwikkeld worden door middel van vervolgonderzoek.

meer info

Naar toepasbaarheid aanvaardt het IWT:

  • onderwerpen die een potentieel bieden voor toepassingen bij specifieke bedrijven, een collectief van bedrijven of een sector;
  • onderwerpen die aansluiten bij de 6 VRWI transitiegebieden, ruim geïnterpreteerd. Hiermee wordt de oproep opengetrokken naar onderwerpen die vandaag misschien nog geen toepassing kunnen vinden in de (Vlaamse) bedrijfswereld , maar die op termijn wel kunnen bijdragen tot economische ontwikkelingen of tot socio-economische innovatie.

Cases

De impact van reclame in digitale games onder de loep

Prof.dr. Karolien Poels en Laura Herrewijn, Universiteit van Antwerpen

Prof.dr. Karolien Poels en Laura Herrewijn, Universiteit van Antwerpen

Laura Herrewijn : "Het IWT beoordeelde mijn project op verschillende vlakken. Het was een erg positieve aanpak, waardoor ik goed voorbereid aan mijn onderzoek kon beginnen."