Subsidies

U kunt het overzicht van de IWT-subsidies verder verfijnen via de 3 dropdownmenu’s.

Innovatieplatformen (LS)

Gerichte initiatieven, zoals competentiepolen, strategische initatieven of thematische onderzoeksprogramma’s, hebben doorgaans nood aan een coördinatieplatform. Dergelijke platformen moeten licht en wendbaar zijn en onnodige institutionalisering moet daarbij vermeden worden. Daarom heeft de Vlaamse Regering geopteerd voor de formule van lichte structuren, waarbij een tijdelijke erkenning op basis van een duidelijke strategie gecombineerd wordt met een subsidiëring voor de basiswerking en een jaarlijks gereserveerd budget voor projecten.

Proeftuin woningrenovatie

In de proeftuin woningrenovatie worden aan de hand van reële renovatietrajecten opschaalbare en reproduceerbare renovatieconcepten ontwikkeld en getest. Verregaande coördinatie van de actoren in de bouwketen dient te leiden tot kwalitatieve, geïntegreerde, maar vooral ook betaalbare oplossingen voor de renovatie van het Vlaamse woningenbestand.


Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen

De proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen beoogt innovatieve zorginitiatieven te ondersteunen waarbij aandacht besteed wordt aan alle aspecten van ouderenzorg, inclusief preventie, sensibilisering, detectie, interventie en zorg.


_Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)

De CICI call richt zich op het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de creatieve industrieën, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Verschillende Europese studies hebben namelijk aangetoond dat de creatieve industrieën een katalysator voor innovatie in andere sectoren kunnen zijn. Via samenwerking kan een meerwaarde voor alle partijen worden gecreëerd.

De 2de en laatste CICI oproep is afgesloten op 10 juni 2014.