Subsidies

U kunt het overzicht van de IWT-subsidies verder verfijnen via de 3 dropdownmenu’s.

Kmo-haalbaarheidsstudies

Met het kmo-programma? biedt Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kmo?'s directe financiële steun voor studies en projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen, diensten of concepten.

Een kmo-haalbaarheidsstudie is gericht op het verwerven van betere en onderbouwde inzichten over de mogelijkheden en haalbaarheid van een innovatie.


Kmo-innovatieprojecten

Met het kmo-programma? biedt kmo?'s directe financiële steun voor studies en projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen, diensten of concepten.

Kmo-innovatieprojecten dragen bij tot het realiseren van een innovatie. Dit kan zowel de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept omvatten. 'Innovatie' of 'vernieuwing' is daarbij te interpreteren als 'vernieuwend voor het bedrijf én met een duidelijke impact op de bedrijfsactiviteiten'.


_Call voor Innovatie met de Creatieve Industrieën (CICI)

De CICI call richt zich op het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen de creatieve industrieën, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Verschillende Europese studies hebben namelijk aangetoond dat de creatieve industrieën een katalysator voor innovatie in andere sectoren kunnen zijn. Via samenwerking kan een meerwaarde voor alle partijen worden gecreëerd.

De 2de en laatste CICI oproep is afgesloten op 10 juni 2014.