Subsidies

U kunt het overzicht van de IWT-subsidies verder verfijnen via de 3 dropdownmenu’s.

Proeftuin woningrenovatie

In de proeftuin woningrenovatie worden aan de hand van reële renovatietrajecten opschaalbare en reproduceerbare renovatieconcepten ontwikkeld en getest. Verregaande coördinatie van de actoren in de bouwketen dient te leiden tot kwalitatieve, geïntegreerde, maar vooral ook betaalbare oplossingen voor de renovatie van het Vlaamse woningenbestand.


Oproep :
11/06/10 - 20/08/10
Doelgroep:
Programma:

VIS - (sub)regionale innovatiestimulering

Regionale Innovatiestimulering wil - in samenwerking met het Vlaams Innovatienetwerk (VIN?) - bedrijven en ondernemers  in een bepaalde provincie aanmoedigen en begeleiden om efficiënt en duurzaam te innoveren. Dit programma streeft ernaar de synergie tussen de bedrijven onderling en tussen de bedrijven en de technisch-wetenschappelijke wereld optimaal te benutten.


Oproep :
28/03/11 - 12/09/11
Doelgroep:
Programma:

VIS - haalbaarheidsstudies

VIS?-Haalbaarheidsstudies richten zich op het concreet uitwerken van een innovatiestrategie of -initiatief van een sector/groep van bedrijven. De focus ligt hierbij op kmo?’s, hoewel ook grote bedrijven een rol kunnen spelen.

VIS - trajecten & VIS - trajecten voor innovatievolgers

VIS?-trajecten richten zich op het oplossen van concrete en vraaggedreven uitdagingen van een collectief van bedrijven die door middel van innovatie kunnen beantwoord worden en resulteren reeds tijdens de projectduur in zichtbare veranderingen met een duidelijke economische meerwaarde voor de ruime doelgroep.


Oproep :
18/07/09 - 20/11/09
Doelgroep:
Programma:

_VIS - collectief onderzoek

Collectief Onderzoek is gericht op het verwerven, bundelen en vertalen van kennis tot  innovatietoepassingen die bruikbaar zijn voor een ruime groep van bedrijven.

VIS?-collectief onderzoek, VIS-technologische dienstverlening en VIS-thematische innovatiestimulering zijn uitdovende programma’s, alle lopende en recent goedgekeurde projecten zullen uiteraard blijven lopen of kunnen starten zoals voorzien. Voor nieuwe projectaanvragen verwijzen wij naar het nieuwe programma : VIS - trajecten.