Kennis aanschaffen

Doelgroep:
Soort Dienst:
Diensten Regio:
Type Dienst:

Deelname aan gebruikersgroepen van collectieve projecten

Collectieve projecten – waarin verschillende bedrijven en/of organisaties hun kennis samenbrengen en ontwikkelen – zorgen voor snelle en marktgerichte innovatie. De bedrijven die eraan deelnemen, plukken er als eerste de vruchten van.


Innovatief Aanbesteden (IA)

Afbeelding van de dienst

De Vlaamse overheid? gaat steeds meer actief op zoek naar innovatieve oplossingen om haar dienstverlening te verbeteren en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Innovatief Aanbesteden? moet de overheid daarbij helpen. Zo wordt het mogelijk om nauwer samen te werken met bedrijven en andere partners die over de nodige expertise beschikken.
Dat moet dan weer leiden tot oplossingen en projecten die perfect zijn afgestemd op de noden van de overheid.

 


Technologisch advies

De Vlaamse kennisinstellingen uit het VIN - kennisclusters, hogescholen en universiteiten - staan aan de bron van nieuwe ontwikkelingen. Zij bundelen de krachten om Vlaamse bedrijven te helpen bij het oplossen van technologische problemen.

Vlaams Innovatienetwerk (VIN)

Logo van het Vlaams Innovatienetwerk

Het Vlaams Innovatienetwerk overkoepelt het ruime aantal organisaties en experts in Vlaanderen die gespecialiseerd zijn in bepaalde aspecten van innovatie. Van collectieve centra, hogescholen en universiteiten, over beroepsfederaties en innovatiesamenwerkingsverbanden, tot individuele specialisten.


RSS feed icon Kennis aanschaffen RSS