Guided search

Klik op een term om uw huidige zoekopdracht te verfijnen.

FAQ Categorieën

: all » Veel gestelde vragen rond extra steun voor Duurzame Ontwikkeling

Current search

[×]

FAQ Categorieën

: Veel gestelde vragen rond extra steun voor Duurzame Ontwikkeling

Uitgebreid Zoeken: Veel gestelde vragen rond extra steun voor Duurzame Ontwikkeling

Results 1 - 10 of 14

Resultaten

Kan een project dat minder proefdieren gebruikt door het ontwikkelen van een in-vitro methode in aanmerking komen voor DO-steun?

In principe wel, voor zover de milieuvoordelen via een door het Agentschap Innoveren en Ondernemen aanvaardbare methode gekwantificeerd kunnen worden.

 

Wat zijn hernieuwbare hulpbronnen?

Hulpbronnen zijn natuurlijke voorraden (reservoirs) waaruit geput kan worden met het oog op benuttiging voor producten of processen. Fossiele brandstoffen, nucleaire en minerale grondstoffen worden tot de niet-hernieuwbare hulpbronnen gerekend, gezien de eindigheid van de voorraden. Biologische reservoirs zoals bijv. bossen, landbouwgrond, oppervlakte- regen- en grondwater worden tot de hernieuwbare of regenereerbare grondstoffen gerekend, tenzij er overexploitatie optreedt.

In mijn project zijn er meerdere toepassingsmogelijkheden. Hoe moet ik dat aanpakken?

In dergelijke gevallen kunnen de milieu-effecten uitgesplitst worden per toepassingsmogelijkheid. In regel wordt er uitgegaan van het meest realistische valorisatieresultaat. Indien de milieu-effecten (eco-efficiëntieverbetering gecombineerd met een voldoende valorisatieperspectief) voor één toepassingsmogelijkheid voldoende groot zijn, kan het project DO-steun krijgen.

Duurzame ontwikkeling houdt toch meer in dan milieumaatregelen?

Inderdaad, duurzame ontwikkeling is een breed begrip dat niet verengd mag worden tot een louter ecologische dimensie, ook economische en sociale voordelen worden onder deze noemer geplaatst, evenals ethische overwegingen m.b.t. de billijke verdeling van welzijn en welvaart, zowel tussen generaties als binnen éénzelfde generatie (Noord-Zuid problematiek). In onze context wordt de definitie beperkt tot de ecologische maatschappelijke voordelen, het aspect arbeidsveiligheid en -hygiëne.

Wat zijn BREF-studies?

BREFs zijn Europese BBT-studies. De Europese Richtlijn 96/61/EG van 24 september 1996 inzake Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (de IPPC- of GPBV-richtlijn) vraagt dat alle annex-1 bedrijven (GPBV-bedrijven volgens Vlarem I) ten laatste in 2007 werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Om de lidstaten hierbij te helpen organiseert de Europese Commissie een uitwisseling van gegevens op gebied van BBT.

Wat is BBT?

BBT staat voor Best Beschikbare Technieken en wordt in het Engels ook als BAT(NEEC) aangeduid of Best Available Techniques Not Entailing Excessive Costs. Het zijn technische en organisatorische hulpmiddelen die het meest doeltreffend mens en milieu beschermen, vanuit een integrale benadering (dus voor elk onderdeel van het milieu). De technieken zijn reeds in de praktijk toegepast en worden op de markt aangeboden. De kosten zijn redelijk t.o.v. het resultaat en haalbaar voor de bedrijven in de betrokken bedrijfstak.

Wat is een functionele eenheid precies?

Een functionele eenheid laat toe om twee technologieën of producten of diensten met elkaar te vergelijken qua milieu-impact. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar de functie van de technologie bv. de verwarming van 1 m3 bouwvolume, de zuivering van 1 m3 water, de productie van 1 ton chocolade of papierpulp, de verpakking van 1000 l melk, etc. Verschillende technologieën of diensten kunnen dezelfde functie op een meer of minder milieu-efficiënte manier invullen.

Kunnen DO-studie-activiteiten uitgevoerd worden los van het toekennen van de DO-kwalificatie aan het totale project?

Ja dat kan bij een kmo?-haalbaarheidsstudie leidt de goedkeuring van DO-studie-activiteiten, automatisch tot het toekennen van een DO-bonus.