Guided search

Klik op een term om uw huidige zoekopdracht te verfijnen.

FAQ Categorieën

: all » Veel gestelde vragen rond de proeftuin zorginnovatieruimte Vlaanderen

Current search

[×]

FAQ Categorieën

: Veel gestelde vragen rond de proeftuin zorginnovatieruimte Vlaanderen

Uitgebreid Zoeken: Veel gestelde vragen rond de proeftuin zorginnovatieruimte Vlaanderen

6 results

Resultaten

Hoe ga ik na of mijn (non-profit) organisatie voldoet aan de definitie van een kmo ?

Om (zelf) na te gaan of een onderneming voldoet aan de definitie van een kmo? kunnen volgende checks uitgevoerd worden

Is het noodzakelijk dat er reeds bij de indiening van een aanvraag voor een proeftuinplatform een officieel ondertekende verklaring van de aanvragende steden/gemeenten en eventueel betrokken OCMW’s (cfr document in aanvraagtemplate) bijgesloten is?

Gezien de administratieve moeilijkheden die gepaard gaan met de vorming van de nieuwe stads- en gemeentebesturen, is het op het ogenblik van indiening (8 januari 2013) niet vereist dat de aanvragende steden/gemeenten en eventueel betrokken OCMW’s dit document reeds ondertekend bezorgd hebben aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Wel is op dat ogenblik reeds een gemotiveerde onderbouwing van de intentie tot deelname vanwege de betrokken steden/gemeenten/OCMW’s vereist.

Wat is voor mijn non-profit organisatie van belang voor de ontvankelijkheid van mijn steunaanvraag in het kader van de proeftuin 'zorg innovatieruimte' ?

Ter aanvulling van de faq op de website voor bedrijven 'Welke ondernemingen kunnen aanvragen indienen voor O&O-Bedrijfssteun?' (http://www.iwt.be/faq#t35n467) volgt hier een toelichting voor non-for-profit organisaties die willen deelnemen aan de projecten van de proeftuin ‘Zorg Innovatieruimte’.

Kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) aanvrager zijn van een proeftuinplatform of –project?

Ja, de VGC is het enige lokale bestuur uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat aanvrager kan zijn in een proeftuinplatform of –project. Steden en gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen geen aanvrager zijn.
 

Kunnen OCMW’s beschouwd worden als een onderdeel van een lokaal bestuur van een stad/gemeente?

OCMW’s worden beschouwd als een integraal deel van het bestuur indien zij zich tijdens de platform/projectuitvoering richten op bestuursactiviteiten en ze hiervoor de goedkeuring van het bestuur hebben. Voor deze bestuursactiviteiten kunnen zij (bij een positieve beslissing) gesteund worden aan 80% subsidie.