Guided search

Klik op een term om uw huidige zoekopdracht te verfijnen.

FAQ Categorieën

: all » Veel gestelde vragen rond bedrijfssteun

Current search

[×]

FAQ Categorieën

: Veel gestelde vragen rond bedrijfssteun

Uitgebreid Zoeken: Veel gestelde vragen rond bedrijfssteun

Results 1 - 10 of 18

Resultaten

Wat betekent 'een onderneming in moeilijkheden'?

Volgens de Europese regels mag een onderneming op het moment van de steuntoekenning geen onderneming in moeilijkheden zijn.

De definitie van onderneming in moeilijkheden en alle verdere informatie is terug te vinden in deze FAQ!

Welke ondernemingen kunnen aanvragen indienen voor bedrijfsinnovatiesteun?

Onderstaand antwoord handelt over de concrete formele ontvankelijkheidsvereisten voor aanvragers van bedrijfsinnovatiesteun1  binnen de reguliere programma’s voor steun aan bedrijven, meer bepaald :
 

In welke mate kan bedrijfssteun, in het bijzonder steun voor personeelskosten, gecombineerd worden met de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op de lonen van kenniswerkers?

Er bestaan 3 types van bedrijfsvoorheffingskorting? op de lonen van kenniswerkers. We sommen ze hierna op en vermelden op welk type kenniswerkers ze van toepassing zijn.

Kan ik in een startend bedrijf als bedrijfsleider/vennoot personeelskosten indienen hoewel ik mezelf (nog) geen loon uitkeer om financiële redenen? Wat is het effect op de overige kosten?

Personeelskosten?

Het kostenmodel stelt in de eerste plaats dat kosten alleen subsidieerbaar zijn indien het gaat over reële kosten. Bijgevolg  kunnen er dus geen personeelskosten voorzien worden indien de bedrijfsleider/vennoot niet in de mogelijkheid verkeert om zich een loon uit te betalen of verkiest dit niet te doen om het bedrijf maximale kansen te geven.

Kan het Hermesfonds de uitbetaling van de steun stoppen of terugvorderen?

Het Hermesfonds kan onder bepaalde voorwaarden de uitbetaling van de steun opschorten en kan zelfs steun terugvorderen indien zou blijken dat de werkzaamheden binnen het project niet meer overeenstemmen met het afgesproken innovatiedoel of indien bedrog wordt vastgesteld.

Mogen wij de deskundigen kennen die het dossier beoordelen?

De namen van de deskundigen voor uw project, worden u niet kenbaar gemaakt. Bij kmo?-innovatieprojecten wordt u wel in de mogelijkheid gesteld om zelf ook deel te nemen aan de vergadering van het college van deskundigen en uw voorstel toe te lichten. Het spreekt voor zich dat op het ogenblik van deze vergadering de deskundigen aan u zullen voorgesteld worden, maar niet eerder.

Hoe wordt er omgesprongen met de vertrouwelijke gegevens?

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen behandelt uw steunaanvraag vertrouwelijk. Het personeelsstatuut en de individuele arbeidsovereenkomsten van het personeel leggen de personeelsleden strikte geheimhouding op. Buiten de naam van uw onderneming, de projecttitel en het toegekende steunbedrag, die in het jaarlijks activiteitenverslag worden opgenomen, zal behoudens de leden van het college van deskundigen geen projectinformatie aan derden worden meegedeeld.