Guided search

Klik op een term om uw huidige zoekopdracht te verfijnen.

Persberichtcategorie

: all » 2002

Current search

[×]

Persberichtcategorie

: 2002

Uitgebreid Zoeken: 2002

8 results

Resultaten

Innovatiestudie Biosurfactanten van Ecover krijgt staartje

Brussel, 22 oktober 2002 – De haalbaarheidstudie die Ecover, de wereldwijde marktleider in ecologische was-, reinigings- en verzorgingsmiddelen, uitvoerde rond het gebruik van natuurlijke elementen of biosurfactanten in reinigingsmiddelen heeft met haar positieve uitkomst niet alleen Ecover enthousiast gestemd. Na de initiële subsidiëring van de studie door IWTVlaanderen, de overheidsinstelling die innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen stimuleert, kan Ecover nu ook rekenen op de steun van de Europese Commissie. Ze subsidieert het verder onderzoek dat Ecover samen met verschillende KMO?’s in Europa uitbesteedt aan internationale universiteiten om de haalbaarheid van biosurfactanten te bestuderen.

IWT roept hogescholen op tot samenwerking bedrijven

Brussel, 3 december 2002 – IWT-Vlaanderen, de overheidsinstelling die innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen stimuleert, doet een oproep tot Vlaamse hogescholen om voor 17 februari 2003 een technologieproject in te dienen dat in aanmerking kan komen voor financiële steun uit het HOBU (hoger onderwijs buiten de universiteit)-fonds. Hogescholen passen in het kader van het project technologisch onderzoek toe op concrete noden uit het bedrijfsleven en werken daartoe nauw samen met bedrijven en wetenschappelijke partners. Met het HOBU-programma stimuleert het IWT zowel technologisch onderzoek aan de hogescholen als innovatie in Vlaamse ondernemingen. 

IWT beloont Duurzame Technologische Ontwikkeling met 10% subsidietoeslag

Brussel, 22 oktober 2002 – IWT-Vlaanderen verleent een subsidietoeslag van 10% aan onderzoeks- en innovatieprojecten die zich richten op Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO). Zowel Vlaamse KMO?’s, grotere bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen als innovatie-actoren die ecologisch innoveren, kunnen genieten van de DTO-steun. Die komt bovenop de bestaande subsidies voor onderzoek en technologische innovatie.
 

IWT ontvangt 1 000ste oproep binnen KMO-Programma

Brussel, 29 september 2004 - Het IWT, de overheidsinstelling die innovatie door wetenschap en technologie in Vlaanderen stimuleert, heeft 3 jaar na de lancering van het KMO-Programma? de duizendste aanvraag ontvangen. Met meer dan 300 aanvragen per jaar bereikt het IWT drie maal meer KMO?’s dan voor de lancering van het KMO-Programma. De duizendste aanvraag komt van Hannethane, een KMO uit Ronse die walsen voor industriële productie-omgevingen bekleedt.

IWT-Vlaanderen beschikt over 40% meer innovatiesubsidie voor 2003

Brussel, 7 oktober 2002 - IWT-Vlaanderen kan in 2003 voor in totaal 236,80 miljoen EUR subsidies verlenen aan Vlaamse bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en innovatieintermediairen. Dit steunbudget voor 2003, vastgelegd in de Vlaamse begroting en beheerd door het IWT, ligt 39,9% hoger dan de steunmiddelen die toegewezen werden in 2001. Het is de grootste groei inzake Vlaamse steun voor innovatie sinds 10 jaar. Ten opzichte van 2002, waarin het IWT verwacht voor 190,20 miljoen EUR aan innovatiesteun toe te wijzen, stijgt het steunbudget voor 2003 met 24,5%.

Technology watch in Europa: een vergelijkende analyse

Brussel, september 2002 - Bart Clarysse en Vincent Duchêne hebben onderzoek verricht naar 'technology watch' in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Hun bevindingen zijn te lezen in de studie 'Technology watch in Europa: een vergelijkende analyse'. Ze bestudeerden in welke mate bedrijven en instellingen vandaag aan 'technology watch' doen om op de hoogte te blijven van de technologische ontwikkelingen die voor hun activiteiten en sector relevant zijn. Zo kunnen bedrijven geïnformeerd tot de aankoop van de juiste technologie overgaan. De twee auteurs onderzochten de 'technology watch'- activiteiten in onze buurlanden met het oog op de mogelijke verdere uitbouw van dergelijke activiteiten vanuit de publieke sector in Vlaanderen.

IWT-Vlaanderen organiseert voor tweede maal Technology Partnering

Brussel, september 2002 - Het IWT organiseert op de milieubeurs ifest 2002 voor de tweede maal 'Technology Partnering Meetings'. Dit zijn individuele afspraken tussen bedrijven uit Vlaanderen en de rest van Europa die technologische expertise willen uitwisselen. Ifest 2002 en de 'Technology Partnering Meetings' staan dit jaar in het teken van preventie van milieuvervuiling. Het IWT heeft een catalogus klaar waarin ze de samenwerkingsprofielen van bedrijven uit de milieusector met een technologievraag- of aanbod anoniem verzamelt. Geïnteresseerde bedrijven kunnen de catalogus inkijken op http://een.iwt.be en online afspraken vastleggen. De 'Technology Partnering Meetings' vinden plaats op 24 en 25 oktober.

IWT-Vlaanderen bereikt met KMO-Programma dubbel zoveel Vlaamse KMO's

Brussel, augustus 2002 - IWT-Vlaanderenheeft één jaar na de lancering van het KMO-Programma? een tussentijdse evaluatie gemaakt. Uit enquêtes en cijfer-materiaal blijkt dat het IWT de twee hoofddoelstellingen, die bij de start van het KMO?-Programma op 16 maart 2001 vooropgesteld werden, realiseerde. Meer en zelfs dubbel zoveel Vlaamse KMO's deden een beroep op het IWT voor financiële steun van innovatie-activiteiten. Daarnaast handelde het IWT aanvragen soepeler en sneller af. Op basis van de evaluatie formuleerde het IWT ook verbetervoorstellen en stelde ze het KMO-Programma versie 2.0 op. Sinds 1 juli 2002 kunnen Vlaamse KMO's op grotere budgetten en meer flexibele goedkeuringsvoorwaarden voor innovatiestudies en -projecten rekenen.