CORNET


CORNET
CORNET? is een EraNET voor collectief onderzoek, waarbij de deelnemende landen en regio’s hun steunprogramma’s voor collectief onderzoek voor elkaar open stellen zodat transnationale projecten voor collectief onderzoek mogelijk worden.