enterprise europe network


enterprise europe network
Het Enterprise Europe Network?, is een business and innovation support netwerk, dat momenteel meer dan 600 lokale partner-organisaties in 50 landen over de hele wereld omvat. De Vlaamse Netwerkpartners zijn het IWT (technologietransfer en innovatiepartnering) en het Agentschap Ondernemen (gericht op informatieverstrekking en feedback, en commerciële partnerships).