ERA-NET


ERA-NET
IWT neemt deel aan ERA-NET? projecten, die erop gericht zijn de samenwerking en coördinatie tussen de nationale en regionale onderzoeksprogramma's in Europa te vergroten. Om deze doelstelling te bereiken, organiseren de deelnemende agentschappen onder meer gezamenlijke oproepen voor internationale onderzoeksprojecten.