kmo


kmo
Een kmo? is een bedrijf of onderneming met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximum € 50 miljoen, of een jaarlijks balanstotaal van maximum € 43 miljoen. Wanneer het geen zelfstandig bedrijf is - er is een deelnemingsrelatie van meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten met een of meer partnerondernemingen - moet er geconsolideerd worden voor de berekening van deze criteria. Ook bij verbonden ondernemingen - waarbij het ene bedrijf controlebevoegdheden uitoefent over het andere - of in een consortium moet worden geconsolideerd. See also: kmo-programma, ko, mo, startende onderneming