Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

13de oproep voor projecten in EuroTransBio staat open!

logo EuroTransBio
Op 4 oktober 2017 werd de 13de oproep voor Projecten in EuroTransBio (www.eurotransbio.eu) gelanceerd.
EuroTransBio (ETB), één van de ERA-NET? projecten waaraan het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen deelneemt, heeft tot doel de samenwerking tussen Europese biotechbedrijven te stimuleren.

Innovatieve R&D projecten in elk domein van de biotechnologie komen voor steun in aanmerking. Vlaamse bedrijven (kmo?’s en grote bedrijven) die, samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen, een uitdagend en risicovol R&D project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Vlaanderen participeert met zowel O&O-bedrijfsprojecten als kmo-innovatieprojecten.

Voor beide types gelden de volgende basisregels:
  • het project consortium moet minimaal uit 2 bedrijven uit 2 verschillende ETB landen bestaan (zie hieronder).
  • minstens 50% van het totale budget moet naar KMO’s gaan.
  • het project moet door een KMO gecoördineerd worden.
Er nemen dit jaar 6 landen/regio’s deel aan de 11de oproep (i.e. Oostenrijk, Finland, Duitsland, Rusland, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne (France), Vlaanderen). Er kan ook met bedrijven uit landen/regio’s buiten het ETB-consortium samengewerkt worden (e.g. VS). Deze partners nemen evenwel op eigen kosten aan het project deel.

Deadline indiening projectvoorstellen: 31 januari 2018 (15:00 CET) (online indiening op www.eurotransbio.eu)

De oproepdocumenten zijn samen met bijkomende informatie beschikbaar op www.eurotransbio.eu. Indien u op zoek bent naar een geschikte partner of wil aansluiten bij een bestaand initiatief/projectidee, verwijzen we u graag door naar de ‘partnering site’ van EuroTransBio https://www.etbsubmission.eu/partner/. De evaluatieprocedure omvat één stap en start op 31 januari 2018. De finale beslissing wordt in juli 2018 verwacht.

Voor Vlaamse Partners die in aanmerking willen komen voor steun door het Agentschap Innoveren en Ondernemen worden, naast de transnationale documenten, bijkomende annexen verwacht:
bedrijfsinformatiefiche_ v sept 2016
bedrijfsproject annex eranet_v sept 2016

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, of wil u nadere inlichtingen? Neem ten laatste 16 januari 2018 contact op met uw contactpersoon bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Kirezi Kanobana - kirezi [dot] kanobana [at] vlaio [dot] be).