Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

2de oproep 2017 voor Innovatiemandaten staat open!

IWT
Innovatiemandaten richten zich op postdoctorale onderzoekers die een onderzoeksproject willen uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, met als doel de resultaten toepasbaar te maken binnen de bedrijfswereld.

De tweede oproep voor 2017 is opengesteld, met uiterste indiendatum op maandag 4 september 2017 om 12 uur.

Het doel van de innovatiemandaten is om strategisch basisonderzoek uit te voeren met het oog op een transfer van onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nieuw op te richten spin-off bedrijf. Meer informatie is te vinden in de handleiding Innovatiemandaten. Tevens zijn templates beschikbaar voor de opmaak van een projectaanvraag, verschillend per type innovatiemandaat. Ook hier geldt dat de begroting dient opgemaakt te worden aan de hand van de Excel-template die hiervoor ter beschikking staat. Voor de innovatiemandaten die onmiddellijk starten met Fase 2 dient tevens een bedrijfsinformatiefiche opgemaakt te worden.

Potentiële indieners kunnen voor een verkennend gesprek langskomen. Zo een bespreking neemt ongeveer 1 uur in beslag. Hiervoor zijn adviseurs beschikbaar op 6 juli 2017 en 24 augustus 2017 voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren.
 Een verkennend gesprek kan worden aangevraagd, via dit webformulier op de website,