Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws van en over het IWT. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste datum of het gewenste thema te selecteren.

Selectiviteit bedrijfsinnovatiesteun 2017.

IWT
Het beslissingscomité bij het Hermes-fonds besliste op de zitting van januari 2017 om voor de selectiviteit 2017 dezelfde regels aan te houden.

Nieuw innovatiebeleid maakt vaart.

logo VLAIO
BRUSSEL – 7 maart 2016 Afgelopen vrijdag verleende de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de steun voor speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken. Clusters vormen de spil van het nieuwe innovatiebeleid van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters. Intussen werd reeds een eerste selectie van innovatieve bedrijfsnetwerken aangeduid.

Met het clusterbeleid wil minister Muyters de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers stimuleren met het doel de economische impact van innovatie de komende jaren gevoelig te doen stijgen.

Verhoog uw competitiviteit door deelname aan een innovatief bedrijfsnetwerk.

logo VLAIO
33 innovatieve bedrijfsnetwerken klaar om volledig projectvoorstel in te dienen.

In het kader van het Vlaams clusterbeleid werd eind oktober een eerste oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) gelanceerd. De eerste fase van deze oproep werd recent afgerond. De voorstellen die het best aansluiten bij de doelstellingen van het IBN-programma kunnen nu in een tweede fase (einddatum 29 april 2016) een volledig projectvoorstel indienen. De definitieve selectie over de steuntoekenning zal in juli 2016 gebeuren.

Vanaf 1 maart verfijning evaluatiecriteria O&O-bedrijfssteun

logo VLAIO

Op basis van de ervaringen van het voorbije jaar en het beschikbare budget wordt elk jaar een drempelwaarde bepaald waaraan O&O projecten moeten voldoen om steun te krijgen. De drempelwaarde waaraan een project moet voldoen wordt met één punt verhoogd. Hoewel continuïteit voorop staat, worden bestaande criteria verfijnd.

Voor een grondigere stroomlijning van de steuninstrumenten wordt een traject in overleg met het werkveld opgestart. Zodra hier meer nieuws over is, communiceren we hierover op www.vlaio.be of in onze nieuwsbrief.

Beste Eddy Merckx

Zot van fietsen

Deze brief van het team achter 'Zot van Fietsen' reageert op de recente negatieve reactie over het wielrennen in Vlaanderen. Het team achter Zot van Fietsen is gevormd door VUB sportmanagementPowerzoneCircuit Zolder en Pjotr. Het innovatieproject wordt gesteund door IWT en FlandersDC.

7e oproep ERA-IB voor projecten in industriële biotechnologie gelanceerd

ERA

ERA-IB lanceert in samenwerking met ERASynBio en ERA-MBT de zevende gemeenschappelijke oproep voor multilaterale onderzoeksprojecten in industriële biotechnologie onder het motto: “Industriële biotechnologie voor Europa: een geïntegreerde benadering”.

Projectvoorstellen kunnen tot en met 1 februari 2016 om 13u CET worden ingediend.

Voor meer info over de deelname via IWT / AO kan u terecht bij Marianne Claessens, mcl [at] iwt [dot] be
 

Lancering eerste oproep innovatieve bedrijfsnetwerken (clusters)

IWT

Een eerste oproep innovatieve bedrijfsnetwerken werd gelanceerd door de Vlaamse Regering op 30 oktober 2015.

Innovatieve bedrijfsnetwerken hebben tot doel een dynamiek op gang brengen binnen een groep ondernemingen.

Uiterste indiendatum voor FASE 1 is dinsdag 15 december 2015 (12.00 u).

Cleantechfestival op 24 november in Mechelen

iCleantech Vlaanderen

Op 24 november vindt de vierde editie van het Cleantechfestival plaats waarbij het 10-jarig bestaan van MIP niet ongemerkt voorbij zal gaan. Tijdens het Cleantechfestival staan duurzaamheid, inspirerende sprekers en netwerking centraal.

Pattyn Packing Lines wint 'Leeuw van de Export' 2015

De Leeuw van de Export 2015

De 14de Leeuw van de Export werd woensdagavond 16 september 2015 uitgereikt door minister-president Geert Bourgeois in Leuven. Familiebedrijf Pattyn Packing Lines uit Brugge won in de categorie 'middelgrote en grote bedrijven'.

SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen overgedragen van IWT naar FWO op 1 januari 2016.

IWT
In uitvoering van het regeerakkoord wordt het beheer van SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen overgedragen van IWT naar FWO met ingang op 1 januari 2016.

Dit betekent dat FWO de fakkel overneemt voor de SBO en TBM oproepen begin 2016.
RSS feed icon Nieuws RSS