Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

maart 2016

Lancering eerste oproep M-ERA.NET 2

logo M-ERA.net

M.ERA.NET 2 is een ERA.Net COFUND dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese organisaties te stimuleren met als thema materialen en engineering.

De uiterste indiendatum, voor pre-proposals, is dinsdag 14 juni 2016 (12:00 uur 's middags)!

ERA-NET DemoWind2 lanceert nieuwe oproep!

demowind logo
ERA-Net? Demowind2 is een ERA-Net COFUND dat zich richt op de samenwerking tussen stakeholders op het gebied van onderzoek naar off-shore windenergie met het oog op de reductie van de kost van geproduceerde energie.

De sluitingsdatum voor het indienen van de pre-proposals is 5 mei 2016!

Nieuw innovatiebeleid maakt vaart.

logo VLAIO
BRUSSEL – 7 maart 2016 Afgelopen vrijdag verleende de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring aan de steun voor speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken. Clusters vormen de spil van het nieuwe innovatiebeleid van Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters. Intussen werd reeds een eerste selectie van innovatieve bedrijfsnetwerken aangeduid.

Met het clusterbeleid wil minister Muyters de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers stimuleren met het doel de economische impact van innovatie de komende jaren gevoelig te doen stijgen.

Lancering tweede oproep projectvoorstellen BEL-SME

logo VLAIO
BEL-SME richt zich tot kmo?’s en biedt hen een gericht instrument aan om een gezamenlijk ontwikkelingsproject uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Verhoog uw competitiviteit door deelname aan een innovatief bedrijfsnetwerk.

logo VLAIO
33 innovatieve bedrijfsnetwerken klaar om volledig projectvoorstel in te dienen.

In het kader van het Vlaams clusterbeleid werd eind oktober een eerste oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) gelanceerd. De eerste fase van deze oproep werd recent afgerond. De voorstellen die het best aansluiten bij de doelstellingen van het IBN-programma kunnen nu in een tweede fase (einddatum 29 april 2016) een volledig projectvoorstel indienen. De definitieve selectie over de steuntoekenning zal in juli 2016 gebeuren.