Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Beslissing Baekeland-mandaten oproep voorjaar 2017!

IWT
Baekeland-mandaten hebben tot doel onderzoekers de kans te geven een doctoraatsproject uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De mobiliteit van de onderzoeker tussen de academische en bedrijfswereld wordt aangemoedigd.

Op 27 maart 2017 werd de tweede oproep van dit jaar afgesloten en werden 36 Baekeland-aanvragen ingediend. 35 kandidaten werden uitgenodigd voor een interactieve discussie met experten. Zestien Baekeland-projectaanvragen werden positief gerangschikt en komen voor steun in aanmerking, goed voor een totaal steunvolume van ongeveer 3,8 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten vindt u onderaan.

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd, met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 4 september 2017. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten. De beslissing over al dan niet steuntoekenning wordt genomen op 14 december 2017.

Voor wie interesse heeft, of een voorstel vooraf wil bespreken met een adviseur, wordt de mogelijkheid voorzien voor een verkennend gesprek. U kunt dit aanvragen via het webformulier met vermelding van het onderwerp en uw belangrijkste vragen of aandachtspunten.

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde Baekeland-mandaten voor de eerste oproep van 2017 zijn:
Project nrs
HBC.2017.0205 - HBC.2017.0206 - HBC.2017.0208 - HBC.2017.0209 - HBC.2017.0212 - HBC.2017.0213 - HBC.2017.0215 - HBC.2017.0217 - HBC.2017.0219 - HBC.2017.0224 - HBC.2017.0226 - HBC.2017.0227 - HBC.2017.0231 - HBC.2017.0236 - HBC.2017.0239 - HBC.2017.0253.

Uiteraard kunt u voor info ook steeds een e-mail (baekeland-IM [at] vlaio [dot] be) sturen of contact opnemen met Els Tourwé, verantwoordelijke Baekeland- en Innovatiemandaten (T: 02 432 42 90 - E: els [dot] tourwe [at] vlaio [dot] be).