Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Beslissing Innovatiemandaten oproep voorjaar 2017!

IWT
De Innovatiemandaten (IM) is een steuninstrument voor postdoctorale onderzoekers die verder basisonderzoek willen uitvoeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, met het oog op een transfer van resultaten naar hetzij een bestaand bedrijf, hetzij een nieuw op te richten spin-off bedrijf met een industriële activiteit in Vlaanderen.

Op 23 maart 2017 werden 19 IM-aanvragen ingediend, waarvan 7 aanvragen gericht op de voorbereiding van de oprichting van een spin-off bedrijf (zogenaamde ‘spin-off mandaten’). Deze ‘spin-off mandaten’ werden op een apart college beoordeeld door een jury met onder meer mensen uit de financiële en businesswereld. Voor innovatiemandaten werden 10 projecten geselecteerd voor steun, waarvan 2 spin-off mandaten. Dit alles voor een totaal steunbedrag van bijna 1,6 miljoen euro. De lijst met de projectnummers van de gesteunde projecten vindt u onderaan dit nieuwsbericht.

Inmiddels werd een nieuwe oproep gelanceerd, met deadline voor indiening van projectvoorstellen op 5 september 2017. Het programma staan open voor kandidaat-mandatarissen uit alle wetenschapsdomeinen, van alle leeftijden en nationaliteiten. De beslissing over al dan niet steuntoekenning wordt genomen op 14 december 2017. Voor wie interesse heeft of een voorstel even vooraf wil bespreken met een adviseur wordt de mogelijkheid voorzien voor een verkennend gesprek. U kunt dit aanvragen via het webformulier met vermelding van het onderwerp en uw belangrijkste vragen of aandachtspunten.

Projectnummers van de (voorwaardelijk) gesteunde innovatiemandaten voor de eerste oproep zijn :
projectnummers HBC.2017.0186 - HBC.2017.0187 - HBC.2017.0189 - HBC.2017.0190 - HBC.2017.0191 - HBC.2017.0192 - HBC.2017.0193 - HBC.2017.0194 - HBC.2017.0198 - HBC.2017.0203.

Uiteraard kunt u voor info ook steeds een e-mail (baekeland-IM [at] vlaio [dot] be) sturen of contact opnemen met Els Tourwé, verantwoordelijke Baekeland- en Innovatiemandaten (T: 02 432 42 90 - E: els [dot] tourwe [at] vlaio [dot] be).