Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Cases

Millibeter: de gevleugelde oplossing

logo millibeter

"Millibeter werkt aan een volledig nieuwe waardenketen, van afval over insecten tot nieuwe grondstoffen. Zonder de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen hadden we nooit de andere bedrijven kunnen overtuigen om de mogelijkheden van insecten in hun gedeelte van die keten, bijvoorbeeld mestverwerking of het gebruik van insectenvet in schoonmaakmiddelen, te onderzoeken. De ondersteuning van het agentschap voor brede onderzoeksconsortia levert geloofwaardigheid én uiteraard cruciale financiële middelen, die het risico voor onze partnerbedrijven aanvaardbaar maken. Daar maken innovatiesubsidies echt het verschil!" Johan Jacobs, CEO Millibeter

De Stuyverij: Het modern buurthuis

De Stuyverij logo

Buurt- en stadsbewoners vinden in het buurthuis De Stuyverij een plek die mensen inspireert, activeert en verbindt. Iedereen is welkom tijdens de Stuyfsessies op woensdag en vrijdag om samen te iets te doen, te leren en te spelen. ‘Bestuyvers’ ondersteunen de activiteiten: carpoolen van en naar school, afspreken om samen te koken, samen huiswerk maken, groepsbestellingen bij de boer, oplossingen zoeken voor opvangproblemen en buurtproblematieken, ...

ROOF FOOD: Pluk je dak

ROOF FOOD logo

“Het stadslandbouwproject wordt gekoppeld aan een cateringzaak die gezonde maaltijden levert aan bedrijven. In Gent zijn er namelijk heel wat bedrijven die ‘donderdag veggiedag’ willen lanceren maar moeite hebben met het vinden van een leverancier. Onze maaltijden zijn gezond, biologisch en ook vegetarisch. En bovendien alleen met seizoensgroentjes.” Sabien Windels, Oprichtster ROOF FOOD

Peerby: Spullen lenen van je buren

Peerby logo

"We krijgen 25.000 euro van het Agentschap Innoveren en Ondernemen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en 25.000 euro van de Koning Boudewijnstichting. Dat geeft ons een mooi startkapitaal om Peerby in België verder uit te rollen." Lieven D'hont, Pers & Communicatie Peerby

De Landgenoten: Crowdfunding voor bioboeren

De Landgenoten

“De grondprijs is zo duur geworden dat bijna niemand het nog kan betalen, zeker de jonge starters niet. (…) De kwaliteit waar wij naar streven is echt een duurzame landbouw ondersteunen. (…) Wij willen de lokale landbouw verankeren om zo te zorgen voor een warmere samenleving waar de boer de consument kent. En ook gewoon veel efficiëntie-winsten doen in het niet lang vermarkten, verschepen en transporteren van voedsel.” Tom Troonbeeckx, De Landgenoten

Energybook: Duurzame schoolgebouwen dankzij coöperatief investeren

Sociale innovatiefabriek

“Het innovatief aspect aan dit project is dat de mensen terug aan zet komen. Wij zorgen ervoor, met de nodige ondersteuning, dat de technische, financiële en juridische belemmeringen opgelost worden en dat daardoor mensen in een vorm van co-creatie samen kunnen kijken ‘hoe kunnen we nu oplossingen zoeken voor onze eigen school’.” Johan Konings, Bestuurder Ilanga

Vetex: Kwaliteitsvol chirurgisch textiel

Vetex logo

Ontwikkelen kost geld, koken kost geld zie je en zonder de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen ging het onderzoek niet op die manier gebeurd zijn. Eigenlijk hebben we een hoop testen kunnen uitvoeren die we zonder de innovatiesteun van het agentschap nooit gingen kunnen betalen.” Kris Messely, Sales manager Vetex

SMO: Innoveren met geautomatiseerde machines

logo SMO

“Omdat dat een zeer lang en een duur proces is om een product vanaf 0, vanaf de eerste schets op papier tot een verkoopbaar eindproduct op de markt te brengen … daarvoor kloppen wij aan bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen” Sander Mollet, Zaakvoerder SMO

Denis-Plants: Nieuwe calathea heeft fiere bloemen

logo Bicajoux Denis-Plants

“Ik durf eigenlijk stellen dat zonder de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen wij niet zouden gerealiseerd hebben wat wij vandaag de dag gerealiseerd hebben. Het VLAIO heeft voor ons middelen ter beschikking gesteld waarmee wij de onderzoekers konden betalen die anders niet betaalbaar zijn.” René Denis, Zaakvoerder Denis-Plants

Smappee: Slimme energiemeter voor in huis

Smappee

“Innovatiesteun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft ons eerst en vooral toegelaten om ons onderzoek diepgaander en grondiger uit te voeren maar nog belangrijker heeft het ons toegelaten sneller naar de markt te gaan.” Hans Delabie, COO Smappee.