Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Tweede Co-Fund oproep in het kader van EraNet FACCE SURPLUS.

logo_facce_surplus
Het ERA-NET? Cofund FACCE Surplus, Food safety, agriculture and climate change is gestart in 2015 en loopt tot 2018. De eerste oproep werd afgesloten in December 2015 met 14 gesteunde projecten voor een totaal budget van ongeveer 14 M euro.

Deze tweede oproep heeft als doel de Europese samenwerking in R&D op het vlak van duurzame productie van food en non-food biomassa en dit in gedecentraliseerde transformatiesystemen, meer bepaald kleinschalige multi-input, multi-product bioraffinageconcepten.  Tevens ligt de focus op de steun aan lokale innovatie en waardecreatie uit biomassa en bioraffinage in synergie met de productie van biomassa op een duurzame manier, rekening houdend met het milieu, de klimaatsverandering en met de sociale en economische modaliteiten.  Hierbij mag de voedselveiligheid niet worden uit het oog verloren.  Integratie van zowel de productie als de transformatie is essentieel.  Alternatieve grondstoffen mogen worden aangesproken voor zover ze in de bioraffinage kunnen worden gebruikt. 

De ingediende projectvoorstellen onderzoeken een of meer van de volgende items :
  • Kleinschalige raffinaderijen promoten duurzaamheid bijvoorbeeld door de kosten van transport en logistiek te vermijden.
  • Het voordeel van het uitvoeren van de relatief eenvoudige pre-processing op kleine gedecentraliseerde schaal en de meer kapitaalintensieve processing op grote gecentraliseerde schaal.
  • Het potentieel van kleinschalige bioraffinaderijen voor economische return op boerderijniveau en voor de boost van het lokaal en regionaal gebruik van biomassa.
  • Het voorgesteld systeem zal samen met de bioraffinageproductie van meststoffen, nutriënten en water aanleiding geven tot het verbeteren van de veerkracht van locale ecosystemen en diensten en zal bijdragen tot het beschermen en verhogen van de natuurlijke biodiversiteit.
  • Kleinschalige multi-input bioraffinaderijen kunnen op lokaal niveau de voordelen per eenheid van biomassa verhogen. Ze kunnen bijdragen tot het bepalen van de marktprijs van de landbouwproducten door het exploiteren van een productiesurplus en dit terwijl tegelijkertijd ook wordt rekening gehouden met de klimaatverandering.
  • Het potentieel van de kleinschalige benadering voor wat betreft het revitaliseren van marginale of verlaten terreinen.
Een project wordt ingediend door minstens 2 deelnemers uit minstens 2 FACCE Surplus partnerlanden. Projecten kunnen maximaal 36 maand duren. Het budget van 1 partner mag niet de 70% van het totaal budget overschrijden.

Dit is de tijdslijn van deze oproep : opening voor pre-proposals : 05/01/2017 ; sluiting voor pre-proposals : 07/03/2017 2 p.m. CET ; evaluatie en selectie : eind mei 2017 ; sluiting voor full proposals : 17/07/2017 2 p.m. CET ; evaluatie (peer review) en selectie : eind november 2017 ; start projecten : januari – april 2018.

Indien ze een R&D project samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen wensen uit te voeren, kunnen Vlaamse bedrijven (kmo?’s en grote bedrijven) hun project indienen in het O&O programma. Kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten, onderzoeksorganisaties of erkende praktijkcentra) kunnen hun project indienen in het Landbouwprogramma. Projecten moeten worden aangemeld uiterlijk op 07 maart 2017 bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen met de volgende documenten : Meer informatie over deze oproep kan u vinden op de website van FACCE Surplus :
http://faccesurplus.org/joint-calls

U kan steeds terecht bij de FACCE Surplus partners in Vlaanderen :
  • Flanders’ FOOD : Marie [dot] demarcke [at] flandersfood [dot] com, Bianka [dot] kuhne [at] flandersfood [dot] com en Veerle [dot] Rijckaert [at] flandersfood [dot] com
  • ILVO : Hilde [dot] Muylle [at] ilvo [dot] vlaanderen [dot] be
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen : marianne [dot] claessens [at] vlaio [dot] be