Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws van en over het IWT. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste datum of het gewenste thema te selecteren.

IWT en zijn bijdrage aan het innovatiebeleid in Vlaanderen.

IWT
Advies van de raad van bestuur van IWT voor het innovatiebeleid van de volgende Vlaamse Regering.

TETRA - fonds effectmeting

IWT
Na 10 jaar HOBU-fonds (1997-2003) en TETRA-fonds (2004-2006) werd een meting uitgevoerd om na te gaan wat de output en effecten van de 234 gesteunde projecten zijn op de instellingen van hoger onderwijs zelf en op de bedrijven die betrokken werden als lid van de gebruikerscommissies.

Resultaat van de indiening van de SBO-oproep 2008-2009

IWT
De SBO-oproep 2008-2009 heeft op 9 januari 2009 geleid tot de indiening van 87 voorstellen, namelijk 37 SBO-projectvoorstellen met een primaire economische finaliteit, 18 projectvoorstellen met een primaire maatschappelijke finaliteit, en tenslotte 32 “voortraject”-voorstellen. Het evaluatieproces? verloopt in twee rondes. Momenteel wordt een voorselectie uitgevoerd. Op basis hiervan worden de behouden projectvoorstellen dan ten gronde geëvalueerd. De Raad van Bestuur van het IWT zal op 16 juli 2009 de steunverlening aan de SBO-projecten behandelen.

Resultaten van de evaluatie van beursaanvragen van het IWT.

IWT
Alle kandidaten worden op 18/12/2008 over hun evaluatieresultaten ingelicht. Enkel de B-kandidaten, die mogelijk in aanmerking komen voor opvangmandaten van de universiteiten, ontvangen de afzonderlijke scores. Terzelfdertijd worden ook de promotoren, deskundigen en rectoraten op de hoogte gebracht. De lijst van nieuwe bursalen wordt op de website van het IWT gepubliceerd.

Tweede SBO-praktijkseminarie

IWT
Situering

Het SBO-programma is een steunkanaal gericht op het opbouwen van een vernieuwende wetenschappelijke onderzoekscapaciteit die de basis vormt voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen. In een recente effectenmeting in 2007 bleek duidelijk dat de interactie met de gebruikers van de onderzoeksresultaten (bedrijven, maatschappelijke actoren) nog niet optimaal is. Ondanks diverse bijsturingen die reeds geïmplementeerd werden in 2008 blijft de perceptie bestaan dat deze gebruikers nog onvoldoende betrokken zijn en onvoldoende impact hebben bij de opzet en uitvoering van de SBO projecten.

Het kmo-programma is grondig bijgestuurd en vereenvoudigd.

IWT
Het kmo-programma? is grondig bijgestuurd en vereenvoudigd. Vanaf 1 januari 2009 bestaan er maar 2 projecttypes meer : kmo?-haalbaarheidsstudies en kmo-innovatieprojecten. Hiervoor bestaat een aangepaste handleiding en aanvraagdocument die vanaf 1 december 2008 bruikbaar zijn en definitief in voege gaan vanaf 1 januari 2009.

De handleiding O&O-bedrijfsprojecten is aangepast.

IWT

De nieuwe handleiding, aanvraag- en toelichtingsdocumenten zijn in voege vanaf 1 juni 2008.

IWT organiseert een workshop Innovatief Aanbesteden

IWT

Hier kan je de documenten, pdf's en presentaties terugvinden van de workshop Innovatief Aanbesteden? die plaatsvond op 25 september 2008.

Handleidingen en aanvraagdocumenten O&O-haalbaarheidsstudies nu beschikbaar.

IWT

Grote bedrijven kunnen behoefte hebben aan een haalbaarheidsstudies alvorens een volledig onderzoeks- en ontwikkelingsproject uit te voeren voor een sterk vernieuwend idee, met grote onzekerheden en onduidelijkheden en dus risico’s.

Eerste SBO-praktijkseminarie

IWT
Situering

Het SBO-programma is een steunkanaal gericht op het opbouwen van een vernieuwende wetenschappelijke onderzoekscapaciteit die de basis vormt voor economische of maatschappelijke toepassingen in Vlaanderen. In een recente effectenmeting in 2007 bleek duidelijk dat de interactie met de gebruikers van de onderzoeksresultaten (bedrijven, maatschappelijke actoren) nog niet optimaal is. Ondanks diverse bijsturingen die reeds geïmplementeerd werden in 2008 blijft de perceptie bestaan dat deze gebruikers nog onvoldoende betrokken zijn en onvoldoende impact hebben bij de opzet en uitvoering van de SBO projecten.
RSS feed icon Nieuws RSS