Nieuwscategorieën

RSS feed icon Nieuws RSS

Nieuws

Hieronder vindt u nieuws van en over het IWT. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste datum of het gewenste thema te selecteren.

Verhoog uw competitiviteit door deelname aan een innovatief bedrijfsnetwerk.

logo VLAIO
33 innovatieve bedrijfsnetwerken klaar om volledig projectvoorstel in te dienen.

In het kader van het Vlaams clusterbeleid werd eind oktober een eerste oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) gelanceerd. De eerste fase van deze oproep werd recent afgerond. De voorstellen die het best aansluiten bij de doelstellingen van het IBN-programma kunnen nu in een tweede fase (einddatum 29 april 2016) een volledig projectvoorstel indienen. De definitieve selectie over de steuntoekenning zal in juli 2016 gebeuren.

Vanaf 1 maart verfijning evaluatiecriteria O&O-bedrijfssteun

logo VLAIO

Op basis van de ervaringen van het voorbije jaar en het beschikbare budget wordt elk jaar een drempelwaarde bepaald waaraan O&O projecten moeten voldoen om steun te krijgen. De drempelwaarde waaraan een project moet voldoen wordt met één punt verhoogd. Hoewel continuïteit voorop staat, worden bestaande criteria verfijnd.

Voor een grondigere stroomlijning van de steuninstrumenten wordt een traject in overleg met het werkveld opgestart. Zodra hier meer nieuws over is, communiceren we hierover op www.vlaio.be of in onze nieuwsbrief.

De AAL-oproep 2016 'Living well with dementia' staat open.

logo AAL
De oproep van het AAL programma voor 2016 is gepubliceerd. AAL (Active Ambient Living) is een Europees onderzoeksprogramma dat projecten steunt die innovatieve, ICT-gebaseerde oplossingen biedt voor oudere personen.
De focus in de oproep 2016 is om technologie gedreven diensten te ontwikkelen waarbij men mensen met dementie en hun omgeving (familie, verzorgend personeel, omgeving, dienstverleners, ...) kan ondersteunen en helpen.


De Europese deadline voor indiening is 26 mei 2016, 17h00 CETOproep voor onderzoeksvoorstellen ERA-NET Cofund Waterworks.

logo WaterWorks
De oproep voor transnationale onderzoeksprojecten van het ERA-NET? Cofund WaterWorks is gelanceerd. De oproep wil onderzoek stimuleren op vlak van duurzaam beheer van watervoorraden in landbouw, bosbouw en aquacultuur.

Deadline voor het indienen van pre-proposals is voorzien op 19 april 2016.

Nieuwe oproep OCEANERA-Net gelanceerd voor internationale projectvoorstellen !

logo oceanera-net
OCEANERA-Net is een ERA-Net COFUND dat zich richt op de samenwerking tussen stakeholders op het gebied van onderzoek naar energiewinning uit oceanen.

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen regio/land. Het projectconsortium moet minstens twee onafhankelijke organisaties uit twee verschillende landen bevatten. De projectcoördinator moet gevestigd zijn in een land/regio die aan de oproep deelneemt.

De sluitingsdatum voor het indienen van de pre-proposals is 30 maart 2016!

Oproep voor projectvoorstellen in FLAG-ERA

logo flag-era
Op 22 januari 2016 werd een gezamenlijke transnationale Call (JTC) opengesteld voor het ondersteunen van transnationale Flagship Proof-of-Concept onderzoeksprojecten. De Call zal betrekking hebben op vier thema's, die elk overeenkomen met het domein van een Flagship Pilot

FLAG-ERA staat voor Flagship ERA-Net? en is een netwerk van nationale en regionale fundingorganisaties uit Europa en daarbuiten.

De oproep wordt afgesloten op 31 maart 2016 17h00 CET.

FWO lanceert nieuwe oproep Toegepast Biomedisch onderzoek met Maatschappelijke finaliteit (TBM)

logo fwo
Vanaf 1 januari 2016 zijn de programma’s SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek overgedragen van IWT naar FWO. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen. FWO heeft op 21 januari de eerste oproep gelanceerd voor TBM-projecten. U kan op de website van FWO alle informatie hierover terugvinden.

Lopende projecten waarvoor een contract werd afgesloten met IWT (toegekend voor 01.01.2016) worden verder opgevolgd door Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Voormalige IWT-fondsen geïntegreerd in FWO-werking

logo VLAIO in de media

De programma's strategisch en klinisch doctoraatsonderzoek kennen een succesvolle doorstart na de integratie binnen het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek…

Bron : http://www.engineeringnet.be - publicatiedatum : 20 januari 2016

Lancering vierde oproep projectvoorstellen SOLAR-ERANET.

logo solar era-net
Een nieuwe oproep is gelanceerd binnen het SOLAR-ERA.NET rond het thema 'Solar Electricity for the Implementation of the Solar Europe Industry Initiative'. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen neemt deel aan het luik 'photovoltaics' (PV) van de oproep.

De sluitingsdatum voor het indienen van de pre-proposals is 11 april 2016, 17h00.

FWO lanceert nieuwe oproep Strategisch BasisOnderzoek (SBO)

logo FWO
Vanaf 1 januari 2016 zijn de programma’s SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek overgedragen van IWT naar FWO. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen.
FWO heeft op 19 januari de eerste oproep gelanceerd voor SBO-projecten. U kan op de website van FWO alle informatie hierover terugvinden.

De lopende projecten waarvoor een contract werd afgesloten met IWT (toegekend voor 01.01.2016) worden verder opgevolgd door Agentschap Innoveren en Ondernemen.
RSS feed icon Nieuws RSS