Het IWT maakt innovatiesubsidies makkelijker toegankelijk voor bedrijven

Brussel, 30 november - Het IWT – het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie – voerde een aantal wijzigingen door in zijn werkwijze. Hiermee kunnen een ruimere groep van bedrijven op een eenvoudigere manier subsidiëring aanvragen voor hun innovatieve projecten. De wijzigingen worden van kracht op 1 januari 2013.

Meer bedrijven

In eerste instantie zorgde het IWT voor een verruiming van zijn doelgroepen. Naast de kmo-projecten – die op een vrij eenvoudige manier kunnen worden aangevraagd – en de O&O-projecten voor de grote spelers, komen nu ook ‘sprint-projecten’ in aanmerking. Deze gaan uit van uit de kluiten gewassen ondernemingen, die niet beschikken over een grote R&D-afdeling, maar wel innovatieve projecten willen doorvoeren. Ook zij zullen vanaf januari op een snelle en eenvoudige manier subsidies kunnen aanvragen.

Veerle Lories, administrateur-generaal van het IWT:
“Met deze verruiming willen we ook grote bedrijven met een kleine R&D-afdeling stimuleren om te innoveren en projecten op te zetten. Het is een bedrijfsgroep die nu niet altijd bij ons aanklopt, omdat ze de tijd en de middelen niet vrijmaken om de O&O-procedure te doorlopen. Concreet verruimen we hiermee ons aanbod vooral naar de procesindustrie, waar dit type bedrijven het meest voorkomt.”

Ook voor de ‘innovatievolgers’ zullen de steunmogelijkheden volgend jaar verruimd worden, met nadruk op de toepassing van recent ontwikkelde kennis en technologie.

Makkelijker aanvragen

Tegelijk zorgde het IWT ervoor dat een aantal stappen in de aanvragen van subsidiëring beduidend vereenvoudigd werden. De in te vullen formulieren werden korter en logischer. Ook uit het kostenmodel dat bedrijven moeten voorleggen, zijn de meest omslachtige factoren – zoals de berekening van de personeelskosten – vereenvoudigd.

Impact centraal

Tegelijk vereenvoudigde de evaluatie van de projecten: de kwaliteit wordt nu ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ bevonden.

De nadruk zal komen te liggen op de mogelijke impact van de projecten. Die impact heeft te maken met tewerkstelling en investering, maar ook met samenwerking binnen Vlaanderen en bijdrage tot duurzame ontwikkeling.

De mogelijkheid om projecten mondeling voor te stellen, wordt uitgebreid; niet alleen voor kmo-projecten, maar ook voor sprint-projecten zullen ondernemers hiervan gebruik kunnen maken. “Waar we niet op hebben beknot, is de interactie en het advies dat bedrijven krijgen van het IWT. Dat wordt immers enorm op prijs gesteld; voor vele ondernemers is onze evaluatie een eerste, zeer nuttige externe toetsing van hun werk,” aldus Veerle Lories. “In deze periode waarin de Vlaamse bedrijven moeten opereren in moeilijke economische omstandigheden, kozen we voor minder papier, maar minstens evenveel meerwaarde.”

Voor alle vragen kan u terecht bij:

  • Eén mailadres: bedrijfssteun@iwt.be
  • Luc De Buyser: tel. +32 (0)2 432 43 14
  • Filip Van Isacker: tel. +32 (0) 432 43 08
  • Leo Van de Loock: tel. +32 (0) 432 42 04