Categorie

Publicaties

Hieronder vindt u de lijst van publicaties, zowel van het IWT als de partnerorganisaties. U kunt deze lijst verfijnen door links de gewenste categorie te selecteren.

84' Impactanalyse van het TETRA-programma

cover IWT-studie 84

Auteur: Bram Kaashoek, Jaap Veldkamp, Leonique Korlaar, Bert Minne, Jessica Steur (Dialogic)

Publicatiedatum: december 2014

Het programma TETRA is gericht op het stimuleren van kennisoverdracht tussen
instellingen binnen het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) die actief bezig zijn
met praktijkgericht onderzoek en ondernemingen.

In opdracht van het IWT heeft Dialogic een impactmeting uitgevoerd van het TETRA-programma (periode 2008-2013).

83' Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

cover IWT-studie 83

Auteur: Sarah Botterman (GFK Belgium)
Publicatiedatum: november 2014

Het IWT financiert via de “Doctoraatsbeurzen voor Strategisch Basisonderzoek of kortweg de IWT-beurzen” en de “Baekeland-mandaten” het doctoraatsonderzoek met economische finaliteit.

Deze studie uitgevoerd door GfK Belgium peilt naar de mening van IWT-doctorandi en ex-IWT-doctorandi over de impact, de aanpak en de doelstelling van de 2 IWT-programma’s.

82' De impact van IWT-persoonsgebonden mandaten voor doctoraatsonderzoek

cover IWT-studie 82

Auteurs: Adrina te Kaat, Noëmi Debacker en Karen Vandevelde (ECOOM - UGent)
Publicatiedatum: november 2014

Dit rapport meet de impact van de IWT-programma’s voor de ondersteuning van doctoraatsonderzoek tussen 2004 en 2012. De IWT-specialisatiebeurzen toegekend in de periode 2004-2009 worden vergeleken met het nieuwe systeem van doctoraatsbeurzen ingevoerd in 2009, de Doctoraatsbeurzen Strategisch Basisonderzoek en Baekelandmandaten van 2009-2013. Daarnaast wordt nagegaan in welke mate de IWT-doctorandi verschillen van doctorandi gesteund via andere financieringskanalen: de assistenten, FWO-doctorandi en onderzoekers op andere financieringskanalen.

81' IWT SBO-outputmonitoring 2012-2014'

Cover IWT studie 81

Auteurs: Kirezi Kanobana en Donald Carchon (IWT)
Publicatiedatum: november 2014

Een outputmonitoring werd uitgevoerd op basis van een bevraging bij de uitvoerders. De studie steunt op antwoorden van 45 projecten uit het economisch programmadeel en 25 uit het maatschappelijk programmadeel. In functie van de doelstelling van het programma peilt de monitoring in de eerste plaats naar de vraag of het project resulteert in vervolgtrajecten bij het gebruikersveld en/of in overdracht van kennis.

80' Impactanalyse programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM)

Cover - IWT-studie 80

Auteurs: Bastian Mostert, Wieneke Vullings, Marjolijn de Boer (Technopolis Group)
Publicatiedatum: november 2013

Het programma voor Toegepast Biomedisch Onderzoek (TBM), gestart in 2006, is een steunmaatregel van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) dat gericht is op een specifieke niche binnen het biomedisch onderzoek.

Dit rapport presenteert de resultaten van een analyse van de impacts, uitgevoerd door de Technopolis Group, die het programma reeds heeft gerealiseerd en die in de toekomst nog te verwachten zijn.

79 'impactanalyse competentiepolen - lichte structuren'

Cover IWT-studie 79

Auteurs : Bram Kaashoek - Pim den Hertog - Leonique Korlaar en Arthur Vankan
Publicatiedatum : juli 2014

In opdracht van het IWT voerde het onderzoeksbureau Dialogic een impactanalyse uit van de Competentiepolen en de Lichte Structuren. Deze studie werd uitgevoerd in de periode september 2013 - april 2014.

Het was de eerste keer dat een dergelijke geïntegreerde analyse van de competentiepolen/lichte structuren werd uitgevoerd. De klemtoon van de studie lag op de analyse van het programma, waarbij het niet de bedoeling was individuele initiatieven te evalueren.

78' Verkennend onderzoek naar de effecten van samenwerking in IWT-gefinancierde industriele O&O-projecten

cover studie 78

Auteurs: Geert Steurs, Isabelle Devoldere, Ruslan Lukach, Miriam Van Hoed en Annelies Watsyn
Publicatiedatum: februari 2014

Het IWT biedt extra ondersteuning voor samenwerking in industriële O&O-projecten.

Deze studie onderzocht in hoeverre IWT gesteund industriële R&D-projecten extra effecten genereren als gevolg van samenwerking met de begunstigden. 

77' Impactanalyse SBO-programma

Cover studie 77

Auteurs: Marijn Kieft, Anke Nooijen, Geert van der Veen, Sara Vermeulen, Frank Zuijdam
Publicatiedatum: mei 2013

Het doel van het programma Strategisch BasisOnderzoek is bij te dragen tot nieuwe ideeën en concepten, die de basis kunnen vormen voor een nieuwe generatie  producten, processen of diensten. Binnen het steunkanaal kennen we 2 projecttypes: projecten met een primair maatschappelijke finaliteit en met een primair economische finaliteit.
Technopolis heeft in opdract van het IWT een impactanalyse uitgevoerd van de projecten met een maatschappelijke finaliteit.

Aan de hand van de belangrijkste conclusies (ten aanzien van het proces; de effecten; van doelmatigheid en van de knelpunten voor valorisatie) kan u hier hun aanbevelingen inzien.

76' De rol van het ondernemersteam in het succes van technologische starters

Cover studie 76

Auteur: Bart Clarysse
Publicatiedatum: oktober 2012

In het kader van een optimalisatie van de screening van projecten, wil het IWT een beter inzicht krijgen in het belang van de teams die KMO? innovatiestudies aanvragen (het vroegere type 6).
Deze studies dienen meestal om een business plan te maken en de opstart van een innovatief bedrijf mogelijk te maken.
Onderzoek heeft uitgewezen dat steeds meer startende ondernemingen opgericht worden door een team van ondernemers en verder dat ondernemersteams door de band genomen ook succesvoller zijn dan single entrepreneurs.

73' Internationale vergelijking van OTOI ondersteunende maatregelen

cover van de IWT studie 73

Auteurs: Arnold Verbeek, Ruslan Lukach, Pierre Padilla
Publicatiedatum: juli 2012

In de meeste EU-regio’s is O&O-ondersteuning onderheven aan specifieke, praktische en lokale voorschriften. De desbetreffende instanties worden geconfronteerd met een aantal dilemma's en cruciale keuzes voor de toekomst.

Deze studie maakt een inventaris van de doelstellingen en modaliteiten van de directe ondersteunende maatregelen en identificeert trends in verband met de financieringsmodaliteiten.