Subsidies

U kunt het overzicht van de IWT-subsidies verder verfijnen via de 3 dropdownmenu’s.
Oproep :
27/10/17 - 26/03/18
Doelgroep:
Programma:

Baekeland-mandaten

Met Baekeland-mandaten wil Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) onderzoekers de kans bieden een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.


Oproep :
27/10/17 - 26/03/18
Doelgroep:
Programma:

Innovatiemandaten (IM)

Innovatiemandaten (IM) zijn gericht op postdoctorale onderzoekers die zich willen bekwamen in de valorisatie van hun onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld, hetzij naar een bestaand bedrijf, hetzij naar een nog op te richten bedrijf.


Doelgroep:
Programma:
Extra Steun:
Duurzame Ontwikkeling -

Kmo-haalbaarheidsstudies

Met het kmo-programma? biedt Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kmo?'s directe financiële steun voor studies en projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen, diensten of concepten.

Een kmo-haalbaarheidsstudie is gericht op het verwerven van betere en onderbouwde inzichten over de mogelijkheden en haalbaarheid van een innovatie.


Kmo-innovatieprojecten

Met het kmo-programma? biedt kmo?'s directe financiële steun voor studies en projecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen, diensten of concepten.

Kmo-innovatieprojecten dragen bij tot het realiseren van een innovatie. Dit kan zowel de ontwikkeling van een volledig nieuw of een beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept omvatten. 'Innovatie' of 'vernieuwing' is daarbij te interpreteren als 'vernieuwend voor het bedrijf én met een duidelijke impact op de bedrijfsactiviteiten'.


Oproep :
19/07/17 - 20/11/17
Doelgroep:
Programma:
Extra Steun:
Duurzame Ontwikkeling - FACCE-SURPLUS (era-net) - ERA-SUSAN - Waterworks (era-net) -

Landbouw (LA)-trajecten

Landbouw-trajecten richten zich op het aanbieden van innovatieve oplossingen voor concrete en vraaggedreven uitdagingen van een collectief van bedrijven uit de primaire sector, die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen bij de doelgroep.