BEL-SME

Info

Wat?
Dit initiatief richt zich tot kmo?'s en wil hen een gericht instrument aanbieden om een gezamenlijk O&O-project uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten : Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Samenstelling van het consortium?
Het initiatief steunt op volgende principes:

  • Een gezamenlijke projectoproep vanwege het agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), DGO6 en Innoviris tot trans-regionale O&O-projecten uitgaande van kmo’s.
  • De financieringsinstellingen organiseren een centraal overleg over het financieren van de projecten, maar behouden een decentrale evaluatie en financiering.

Ingezette programma's?
Het VLAIO participeert met:

Doelgroep?
De doelgroep zijn Vlaamse kmo’s die een gezamenlijk O&O-project wensen uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten : Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Het projectconsortium bestaat ten minste uit 2 kmo’s van 2 verschillende Belgische regio’s. De duurtijd van een project ligt tussen 12 en 24 maanden.

Status oproep?
BEL-SME organiseert 1 oproep per jaar.

Meer informatie?
Inlichtingen: belsme [at] vlaio [dot] be

Toegang tot de pagina's van de gewestelijke programma’s waarbinnen uw bedrijf financiële steun kan aanvragen :

Documenten voor indiening

BEL-SME Proposal Application Form : Call for Trans regional Cooperative Development Project Proposals - version April 2017 (18/4/2017)
Template voor het indienen van een aanvraag voor een kmo? - haalbaarheidsstudie of een kmo - innovatieproject - versie juni 2017

U kan deze template gebruiken of een eigen layout, maar de volgorde en inhoud van de vragen en de vooropgestelde schema’s en tabellen moeten gevolgd worden. (27/6/2017)
BEL-SME Guidelines for Applicants : Call for Proposals - version April 2017 (18/4/2017)