CORNET

Info

logo cornet
Wat?
Europese samenwerking tussen programma’s rond collectief onderzoek (CORNET staat voor COllective Research NET), waarbij globale internationale projectvoorstellen ingediend worden vanuit een consortium met minstens partners uit twee deelnemende landen of regio’s.
De aanvrager dient een associatie te zijn (voor Vlaanderen, zie modaliteiten VIS?-CO en TETRA). Er is per partner een gebruikerscommissie nodig met een minimum aantal kmo?’s. Er dient ook een onderzoekscomponent te zijn die uitgevoerd wordt door een RTO. De onderzoeksresultaten zijn eigendom van het consortium, en publiek beschikbaar.
De onderwerpen zijn thematisch niet beperkt.

Samenstelling van het consortium?
Een CORNET project consortium bestaat uit minstens twee partners uit twee verschillende landen/regio’s. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt aangeraden om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

De Europese steun voor het netwerk is afgelopen eind 2010. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en de andere partners van CORNET nemen deel op eigen financiële middelen. Het CORNET netwerk organiseert twee oproepen per jaar.

Ingezette VLAIO-programma's?
VLAIO participeert met twee steunprogramma's : De projecten dienen te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria van deze programma ‘s.

Doelgroep?
De doelgroep van deze oproepen zijn de niet research-intensieve kmo's. De aanvragen zijn gebaseerd op de noden van een sector volgens de modaliteiten van VIS-CO en TETRA.

Meer informatie:
http://www.cornet-era.net/

Documenten voor indiening

De Vlaamse bijlage bij CORNET? aanvraagtemplate voor TETRA - versie december 2016 (20/12/2016)
De Vlaamse bijlage bij CORNET? aanvraagtemplate voor Collectief Onderzoek - versie december 2016 (20/12/2016)
Template kostenmodel voor VIS?-trajecten én voor VIS-trajecten IV - versie juni 2017

Deze template wordt ook gebruikt voor de financiële verslaggeving van projecten ingediend vanaf 1 januari 2013.

Omdat we samen met u willen werken aan heldere informatie, kan u terecht bij Marcel Rosvelds, de contactpersoon voor uw vragen en suggesties tot verbetering rond het kostenmodel, email : verificatie [at] vlaio [dot] be (9/6/2017)
Aanvaardbare kosten in innovatiesteun-projecten (het kostenmodel) - versie januari 2016 (3/2/2017)
Template kostenmodel voor TETRA-projecten - versie juni 2017

Deze template wordt ook gebruikt voor de financiële verslaggeving van projecten ingediend vanaf 1 januari 2013.

Omdat we samen met u willen werken aan heldere informatie, kan u terecht bij Marcel Rosvelds, de contactpersoon voor uw vragen en suggesties tot verbetering rond het kostenmodel, email : verificatie [at] vlaio [dot] be (9/6/2017)

Documenten uitvoering en opvolging

Template kostenmodel voor VIS?-trajecten én voor VIS-trajecten IV - versie juni 2017

Deze template wordt ook gebruikt voor de financiële verslaggeving van projecten ingediend vanaf 1 januari 2013.

Omdat we samen met u willen werken aan heldere informatie, kan u terecht bij Marcel Rosvelds, de contactpersoon voor uw vragen en suggesties tot verbetering rond het kostenmodel, email : verificatie [at] vlaio [dot] be (9/6/2017)
Template kostenmodel voor TETRA-projecten - versie juni 2017

Deze template wordt ook gebruikt voor de financiële verslaggeving van projecten ingediend vanaf 1 januari 2013.

Omdat we samen met u willen werken aan heldere informatie, kan u terecht bij Marcel Rosvelds, de contactpersoon voor uw vragen en suggesties tot verbetering rond het kostenmodel, email : verificatie [at] vlaio [dot] be (9/6/2017)