ECSEL

Info

ECSEL Joint Undertaking is een belangrijk Europese instrument aanvullend op Horizon2020. ECSEL staat voor Electronic Components & Systems for European Leadership en is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie, 26 lidstaten en drie industrie-associaties (ENIAC, ARTEMIS-IA en EPoSS).

Meer informatie is te vinden op de ECSEL-website : http://www.ecsel.eu/web/calls/Calls2017.php

Voor voorstellen vanuit Vlaamse industrie of strategische onderzoekscentra, is bijkomende informatie vereist. U gebruikt hiervoor de template ECSEL Part C, onderaan deze pagina.

Documenten voor indiening

ECSEL - Guiding template for part C - version 2016 (19/2/2017)
ECSEL calculator version february 2017 (19/2/2017)
Template kostenmodel voor bedrijfsinnovatiesteun en het financieel verslag - versie juni 2017

Deze template wordt ook gebruikt voor de financiële verslaggeving van projecten. In dit document is er een apart tabblad voor eindverslaggeving!

Omdat we samen met u willen werken aan heldere informatie, kan u terecht bij Marcel Rosvelds, de contactpersoon voor uw vragen en suggesties tot verbetering rond het kostenmodel, email : verificatie [at] vlaio [dot] be. (9/6/2017)

Documenten uitvoering en opvolging

Template kostenmodel voor bedrijfsinnovatiesteun en het financieel verslag - versie juni 2017

Deze template wordt ook gebruikt voor de financiële verslaggeving van projecten. In dit document is er een apart tabblad voor eindverslaggeving!

Omdat we samen met u willen werken aan heldere informatie, kan u terecht bij Marcel Rosvelds, de contactpersoon voor uw vragen en suggesties tot verbetering rond het kostenmodel, email : verificatie [at] vlaio [dot] be. (9/6/2017)