ERA-MIN2

Info


Wat?

ERA-MIN2 is een ERA-NET? Cofund dat werd opgezet om de coördinatie van de onderzoeks- en innovatieprogramma's te versterken op het gebied van niet-energie en niet-landbouw gerelateerde grondstoffen (bouwmaterialen, industriële en metaalhoudende mineralen).
Door de implementatie van drie gezamenlijke oproepen voor transnationale onderzoeks- en innovatieprojecten, zal ERA-MIN2 vraaggestuurd onderzoek naar primaire en secundaire hulpbronnen, en de vervanging van kritieke grondstoffen in de context van een circulaire economie aanpak ondersteunen.

Samenstelling consortium?
ERA-MIN2 is een pan-Europees netwerk van 21 publieke onderzoek- en innovatiesubsidie agentschappen uit 13 lidstaten van de EU-landen / regio's (België-Vlaanderen, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Spanje, Spanje-Castilla y Léon, Zweden), het geassocieerd lid Turkije, en vier niet-EU-landen (Argentinië, Brazilië, Chili, en Zuid-Afrika).

Status?
ERA-MIN2 is een ERA-NET Cofund dat loopt van december 2016 tot november 2021.

Ingezette programma's?
Het Agentschap Innoveren en Ondernemen participeert met de O&O-bedrijfsprojecten (inclusief het kmo- en sprint-programma).

Doelgroep?
Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 2 partners uit 2 verschillende ERA-MIN2 landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen). Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Meer informatie?
www.era-min.eu

Documenten voor indiening

Annex aan ERANET projectvoorstellen voor bedrijfsinnovatiesteun (O&O, kmo-programma? en sprint) - versie juni 2017 (27/6/2017)