EuroTransBio (ETB)

Info

logo van eurotransbio

Wat?

EuroTransBio (ETB) is een ERA-NET? project dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese kmo?’s in de biotechsector te stimuleren. Het ERA-NET organiseert jaarlijks ‘joint calls’. Innovatieve O&O-projecten op het vlak van witte, rode, groene of blauwe biotechnologie komen voor steun in aanmerking. Biotech-gerelateerde projecten rond ‘Voeding en Gezondheid’ kunnen, afhankelijk van de nationale/regionale criteria, eveneens voor steun in aanmerking komen.

Samenstelling van het consortium? 
Het consortium is samengesteld uit 11 landen en regios:

  • Oostenrijk (FFG en BMWFJ);
  • België (vertegenwoordigd door Vlaanderen - VLAIO)
  • Finland (TEKES);
  • Frankrijk (vertegenwoordigd door Elzas (DIRES));
  • Duitsland (FZJ);
  • Italië (MSE);
  • Rusland


Het ERA-NET heeft gelopen van 01.01.2009 tot 31.12.2012. Sinds januari 2013 is het zelf onderhoudend.
 

Ingezette programma's bij agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)?
Het VLAIO participeert met:

Doelgroep?
Doelgroep zijn Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren. Zij kunnen een projectvoorstel indienen. Het consortium moet minimaal uit twee bedrijven uit verschillende ETB-landen/regio’s bestaan. Verder moet het consortium door een kmo worden gecoördineerd.

Meer informatie?
http://www.eurotransbio.eu.

Documenten voor indiening

Agentschap Innoveren & Ondernemen annex aan ERANET Eurotransbio projectvoorstellen voor bedrijfsprojecten - versie september 2016 (4/10/2016)
Template bedrijfsinformatiefiche voor projecten in het kader van het ERA-net? Eurotransbio - versie september 2016 (4/10/2016)