ICT-AGRI (ERA-Net)

Info

Wat?
ICT-AGRI is een ERA-NET? project dat wil bijdragen aan de ontwikkeling van een eco-efficiënte, grondstoffenefficiënte en competitieve landbouw door een verhoogd en verbeterd gebruik van ICT en robotica. Het ERA-Net heeft tot doel een gezamenlijke Europese onderzoeksagenda m.b.t. ICT en robotica in de landbouw op te stellen en het Europese onderzoek op vlak van precisielandbouw te versterken.

Samenstelling consortium?

 • België (ILVO en Agentschap Innoveren & Ondernemen)
 • Denemarken (DAFA en DASTI)
 • Duitsland (BLE en BMELV)
 • Finland (MMM)
 • Frankrijk (IRSTEA)
 • Griekenland (GRNET)
 • Ierland (TEAGASC)
 • Israel (MARD)
 • Italië (MiPAAF)
 • Letland (LAS)
 • Litouwen (ASU)
 • Nederland (DLO, MEA en TNO)
 • Spanje (FCTA en INFO MURCIA)
 • Turkije (GDAR en TUBITAK)
 • Verenigd Koninkrijk (DEFRA)
 • Zwitserland (FOAG)

Status?
Het ICT-AGRI Era-Net loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2017.

Ingezette programma's?
Het VLAIO participeert met:

Doelgroep?
Vlaamse bedrijven (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die samen met buitenlandse bedrijven en/of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren, kunnen een projectvoorstel indienen. Een projectconsortium bestaat uit minimaal 3 partners uit 3 verschillende ICT-AGRI ERA-Net-landen/regio’s (waarbij de regio’s in verschillende landen liggen). Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Meer informatie?
Zie http://ict-agri.eu/

Documenten voor indiening

VLAIO annex aan ERANET projectvoorstellen voor O&O-bedrijfsprojecten - versie februari 2016 (9/2/2016)
IWT annex aan ERANET projectvoorstellen voor sprint-projecten - versie april 2013
(29/4/2013)
Annex aan ERANET projectvoorstellen voor kmo?-innovatieprojecten - versie april 2013
(29/4/2013)