MarTERA

Info


Wat?

MarTERA is een ERA-Net? onder COFUND (H2020) dat tot doel heeft de samenwerking tussen Europese organisaties te stimuleren met als thema's mariene en maritieme technologie, en blauwe groei.

Samenstelling consortium?
Het netwerk omvat 18 publieke steunverlenende agentschappen uit 16 landen.

Een MarTERA project consortium bestaat uit minstens 2 partners uit 2 verschillende deelnemende landen. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in elk land of regio waar steun wordt aangevraagd.

Dit ERA-Net loopt van 1 december 2016 tot 30 november 2021 en bouwt voort op de ervaring verworven in de eerdere MARTEC I en II projecten.

Ingezette programma’s van Agentschap Innoveren & Ondernemen?
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen participeert met de kanalen van : De projecten dienen te voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria van deze programma's.

Proces?
De evaluatie verloopt in 2 fasen. Bij deelname aan een oproep dient de projectleider van het internationale MartERA-project een pre-proposal in te dienen bij MarTERA tegen de vooropgestelde limietdatum. De Vlaamse deelnemer die steun vraagt van het agentschap dient daarnaast gelijktijdig ook een Annex bij het agentschap in te dienen. De template hiervoor is hieronder beschikbaar. Na de “extended eligibility” door de betrokken steunverlenende agentschappen worden de behouden projectvoorstellen uitgenodigd om een full proposal in te dienen die aansluitend centraal wordt geëvalueerd door MartERA.

Doelgroep?
De doelgroep van MartERA is breed en richt zich in het algemeen op bedrijven en onderzoeksinstellingen, die samen met buitenlandse partners een uitdagend en risicovol R&D project willen uitvoeren. Vlaamse deelnemers die steun vragen van het agentschap dienen te voldoen aan de vereisten van de ingezette kanalen van de kmo-innovatieprojecten en de O&O-bedrijfsprojecten. Dit betekend dat de aanvragers bedrijven zijn met een exploitatievestiging in Vlaanderen die in staat is de projectresultaten in voldoende mate in Vlaanderen te exploiteren.

Meer informatie?
www.martera.eu

Documenten voor indiening

Annex aan ERANET projectvoorstellen voor kmo?-innovatieprojecten - versie april 2013
(29/4/2013)
VLAIO annex aan ERANET projectvoorstellen voor O&O-bedrijfsprojecten - versie februari 2016 (9/2/2016)