EUREKA-Penta

Info

PENTA is een EUREKA Cluster die over een periode van 5 jaar € 1,5Bn collaboratieve R&D-besteding in het domein van micro- en nano-elektronica en elektronische systemen wenst te realiseren.
PENTA werd opgericht onder impuls van AENEAS, de industrie-associatie voor micro- en nano-elektronica en is een complementair programma aan ECSEL, waarmee het zijn strategische onderzoekagenda deelt.

Aan het begin van het PENTA-programma ligt de focus op toepassingen in automotive, gezondheidszorg en productie technologieën. Projecten die onder de MASRIA vallen, maar toch buiten de toepassingsgebieden, kunnen eveneens ondersteund worden, in samenspraak met de betreffende subsidiërende overheden.

PENTA organiseert jaarlijks een projectoproep. Eerst dienen de geïnteresseerden een Project Outlines (PO's ) in, na selectie van de PO’s wordt er een een Full Project Proposal (FPP) verwacht.
De projecten binnen PENTA strekken voor Vlaanderen van TRL3 tot en met TRL7.
Informatie betreffende dit programma, de te vervullen Europese modaliteiten om projecten in te dienen en de timing van de oproepen is beschikbaar op de www.penta-eureka.eu .

Vlaamse projectvoorstellen houden zich aan de algemene onderrichtingen voor het indienen van projecten bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (O&O-bedrijfsproject of kmo-innovatieproject) waarbij de bijdragen van alle betrokken Vlaamse partners in één Vlaamse aanvraag dienen gebundeld te worden.

Het Vlaams deelproject komt in aanmerking voor ‘extra steun? voor samenwerking’ als:

  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd;
  • ten minste twee lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project;
  • geen van de ondernemingen meer dan 70% van de in aanmerking komende kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen.