Info

Het Lichte Structuren programma is een uitdovende programma. Alle lopende lichte structuurovereenkomsten zullen uiteraard blijven lopen.

Gerichte initiatieven, zoals competentiepolen, strategische initiatieven of thematische onderzoeksprogramma’s, hebben doorgaans nood aan een coördinatieplatform. Dergelijke platformen moeten licht en wendbaar zijn en onnodige institutionalisering moet daarbij vermeden worden. De Vlaamse Regering heeft in 2011 daarom geopteerd voor de formule van lichte structuren, waarbij een tijdelijke erkenning op basis van een duidelijke strategie gecombineerd werd met een subsidiëring voor de basiswerking en een jaarlijks gereserveerd budget voor projecten.

De basiswerking was gericht op de continuïteit van de werking van het initiatief en omvat o.a. activiteiten van kennisverspreiding en platformwerking voor een ruime doelgroep van bedrijven, opstellen/actualiseren van de strategische innovatie-agenda, projectgeneratie, overkoepelende coördinatie en inhoudelijke opvolging van de projecten uitgevoerd met het gereserveerd budget.

De lichte structuur kon jaarlijks een gereserveerd projectbudget aanvragen bedoeld voor projecten die bijdragen tot de implementatie van de strategie. Voor de invulling van de projectwerking werd een beroep gedaan op de relevante reglementaire kaders, die de basis vormen voor de subsidieprogramma’s bij Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het agentschap evalueerde de projecten volgens de criteria van het toepasselijk reglementair kader en vanuit de strategische context van de lichte structuur. De contractuele opvolging en betalingen waren onderwerp van individuele projectovereenkomsten met het agentschap. De inhoudelijke opvolging gebeurde door de lichte structuur die hierover advies uitbracht aan het agentschap.


De volgende initiatieven worden via de formule van lichte structuren gesteund :
 • FISCH (duurzame chemie) subsidieperiode basiswerking 2012-2016
 • Flanders’ Drive (automobiel) subsidieperiode basiswerking 2013-2016
 • Flanders’ FOOD (voeding) subsidieperiode basiswerking 2013-2016
 • Flanders’ InShape (productontwikkeling en industrieel design) subsidieperiode basiswerking 2012-2016
 • Flanders Synergy (innovatieve arbeidsorganisatie) subsidieperiode basiswerking 2013-2016
 • MIX (innovatieve media) subsidieperiode basiswerking 2012-2015
 • SIM (materialen) subsidieperiode basiswerking 2012-2016
 • Sociale Innovatiefabriek (sociale innovatie) subsidieperiode basiswerking 2013-2016
 • VIL (logistiek) subsidieperiode basiswerking 2012-2016
 • VIM (mobiliteit) subsidieperiode basiswerking 2012-2015
 • MIP(milieu) subsidieperiode basiswerking 2013-2017
Een aantal lichte structuren hebben zich ingepast in het clusterprogramma, zoals FISCH (nu Catalisti), Flanders’ FOOD, SIM en VIL.

Synoniemen

Innovatie platformen Innovatieplatform Lichte Structuren lichte structuur

Cases

Geen cases.