_Doctoraatsbeurzen Strategisch Basisonderzoek

Info

Een doctoraatsbeurs van strategisch basisonderzoek is samengesteld uit 2 termijnen van 2 jaar. Uw doctoraatsonderzoek gebeurt onder wetenschappelijke begeleiding van een promotor verbonden aan een Vlaamse universiteit. Deze staat in voor een kwalitatieve en continue begeleiding van de doctorandus tijdens de volledige beursperiode. Het onderzoek kan evenwel uitgevoerd worden in een Vlaamse hogeschool of een Belgische wetenschappelijke instelling, mits instemming van de wetenschappelijke promotor en goedkeuring van het FWO.

Het onderwerp van uw proefschrift situeert zich binnen het strategisch basisonderzoek met een economische finaliteit of sluit aan bij 1 van de 6 transitiegebieden uit de VRWI Toekomstverkenningen 2025.

Maandelijks ontvangt u, als bursaal, een beursbedrag en de universiteit een benchfee. Bij het tijdig behalen van het doctoraatsdiploma - binnen 6 maanden na afloop van het 2e mandaat - ontvangt u ook een doctoraatspremie.

Vanaf 1 januari 2016 zullen de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek, evenals de programma’s SBO en TBM, overgedragen worden van IWT naar FWO. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen.
De kandidaten die de raad van bestuur van IWT in december 2015 heeft geselecteerd, krijgen dan ook een contract aangeboden vanuit het FWO, waarbij de contractuele modaliteiten van FWO van toepassing zijn.

De lopende beurzen dragen we niet over naar FWO maar die worden beheerd door het nieuwe Agentschap Innoveren & Ondernemen. De modaliteiten blijven dezelfde ; de betalingen van het beursbedrag zullen we uitvoeren zoals vandaag. Lees hier het nieuwsbericht : uw doctoraatsbeurs bij IWT onder nieuwe vlag!

Cases

De impact van reclame in digitale games onder de loep

Prof.dr. Karolien Poels en Laura Herrewijn, Universiteit van Antwerpen

Prof.dr. Karolien Poels en Laura Herrewijn, Universiteit van Antwerpen

Laura Herrewijn : "Men beoordeelde mijn project op verschillende vlakken. Het was een erg positieve aanpak, waardoor ik goed voorbereid aan mijn onderzoek kon beginnen."