Info

Het programma Strategisch BasisOnderzoek (SBO) betreft vernieuwend onderzoek dat in geval van wetenschappelijk succes een vooruitzicht biedt voor latere economische of maatschappelijke toepassingen (onder de vorm van een nieuwe generatie van producten, processen of diensten).

SBO betreft voornamelijk uitvoering van onderzoek door onderzoeksorganisaties. De implementatie van de maatschappelijke/economische toepasbaarheid gebeurt door samenwerking met maatschappelijke/economische actoren en transfer van de kennis naar die actoren.
 
Vanaf 1 januari 2016 zullen de programma’s SBO, TBM en de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek overgedragen worden van IWT naar FWO. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen.
De overdracht van deze programma’s zal een minimale impact hebben voor de onderzoekers. Dit betekent dat FWO voortaan zal instaan voor alle nieuwe oproepen. FWO heeft op 19 januari de eerste oproep gelanceerd voor SBO-projecten. U kan op de website van FWO alle informatie hierover terugvinden.

De lopende projecten waarvoor een contract werd afgesloten met IWT, dragen we niet over naar FWO maar nemen we mee op in het Agentschap Innoveren en Ondernemen, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde procedures (betalingen, kostenmodellen, rapporteringverplichtingen, ..)
Lees hier het nieuwsbericht : Uw SBO en TBM-project bij IWT onder nieuwe vlag.

 

Cases

Geen cases.