TETRA: programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en social profit

Oproep actief

22/09/2017 - 17:00 - 23/01/2018 - 12:00
De oproep voor projectaanvragen 2017-2018 in het kader van TETRA is geopend op 22 september 2017. De uiterste datum voor indiening is dinsdag 23 januari 2018 om 12u.

De kenmerken en modaliteiten van het TETRA zijn beschreven in de handleiding TETRA. Er is een template voor de opmaak van een TETRA-projectaanvraag voorzien en ook een template voor de opmaak van een TETRA voorbereidingsproject.

Agentschap Innoveren & Ondernemen zal een infosessies organiseren voor de geïnteresseerde projectaanvragers op :
  • maandag 23 oktober 2017 om 10:00 uur in Corda Campus NV, Kempische Steenweg 293/16 te Hasselt (treinstation Kiewit; inschrijven ten laatste maandag 16 oktober)
  • vrijdag 27 oktober 2017 om 14:00 uur in VAC, Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I laan 1-2 te Brugge (treinstation Brugge; inschrijven ten laatste vrijdag 20 oktober)
Inschrijven voor deze infosessie is verplicht. Onmiddellijk na afloop van de infosessie wordt u de mogelijkheid geboden van een individuele voorbespreking (ca. 1/2h). Aanvragen tot voorbespreking vraagt u samen met uw registratie voor de infosessie aan via de website.

Oproep :
22/09/17 - 23/01/18
Doelgroep:
Programma:
Extra Steun:
CORNET -

Info

TETRA-projecten hebben een dubbele doelstelling:

  • Verhogen van de innovatiecapaciteit bij bedrijven en bij ondernemingen actief in de social profit door het omzetten van technologie en kennis naar concrete toepassingen via aangepaste informatie. Het belang van het project wordt aangetoond door hun cofinanciering (7,5%) en actieve samenwerking in het project.
  • Verhogen van de kennisbasis van de hogescholen en de geïntegreerde opleidingen in de universiteiten ter verbetering van het onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening.

Wie komt in aanmerking?

Het financieringskanaal is er voor Vlaamse instellingen van hoger onderwijs (i.e. hogescholen en de geïntegreerde opleidingen in de universiteiten). De prioritaire doelgroep zijn hun onderzoeksgroepen met focus op praktijkgericht onderzoek.

De projectresultaten hebben impact op de economische activiteiten van Vlaamse ondernemingen (duurzame tewerkstelling en investeringen) en kunnen daarnaast ook ingezet worden om een (deel)oplossing te bieden aan maatschappelijke uitdagingen (duurzame mobiliteit, duurzame energie, zorginnovatie...) . Prioritair zijn niet R&D-intensieve kmo?'s en ondernemingen uit de social profit sector. Andere organisaties (grote ondernemingen, R&D intensieve kmo's, buitenlandse bedrijven, openbare diensten, ...) kunnen deelnemen, zolang het project voldoet aan de doelstellingen van TETRA.

meer info

De hoofdaanvrager is de projectcoördinator. Die stelt ook de projectleider aan - een van de eigen medewerkers - die verantwoordelijk is voor de goede projectuitvoering.

De hoofdaanvrager kan ook mede-aanvrager(s) betrekken in het projectconsortium: andere instellingen van hoger onderwijs. Eventueel kunnen andere onderzoeksorganisaties betrokken worden voor hun expertise. Niettemin kan de begroting voor de onderzoeksorganisaties samen nooit groter zijn dan een derde van de totale projectbegroting.

Alle partners hebben dezelfde rechten en plichten. Een overeenkomst regelt de praktische aspecten van de samenwerking.

Welke projecten komen in aanmerking?

TETRA steunt toepassingsgerichte projecten die een innovatief concept bestuderen, waarvan de resultaten door ondernemingen in Vlaanderen kunnen gebruikt worden. De projecten zijn collectief en open voor elke organisatie in de Europese Gemeenschap.

De resultaten zijn gericht op economische valorisatie. Daarnaast kan men de resultaten ook inzetten om een maatschappelijke uitdaging aan te pakken. TETRA stimuleert projecten die zowel economische als maatschappelijke duurzaamheid nastreven. De onderzoeksresultaten zijn ook nuttig voor het hoger onderwijs.

meer info

Tijdens een TETRA-project moet kennis over een bepaalde technologie of methodologie op een begrijpelijke wijze overdragen worden vanuit het hoger onderwijs naar de leden van de gebruikersgroep. De graad van toepasbaarheid van de projectresultaten moet op maat zijn van de mogelijkheden van de beoogde doelgroep (capaciteit om kennis te absorberen);

Cruciaal voor de goede uitvoering en latere valorisatie van het TETRA-project is de samenstelling van de gebruikersgroep en de valorisatie-activiteiten. De kans om de projectresultaten te valoriseren, verhoogt aanzienlijk als bedrijven en social profit ondernemingen uit de doelgroep meewerken aan het project, reeds bij het schrijven van de aanvraag.

Het samenstellen van de gebruikersgroep en het uitschrijven van een vraaggedreven project is geen sinecure. Exclusief voor onderzoeksgroepen, verbonden aan de professionele bacheloropleidingen is het mogelijk om een voorbereidingsproject van 1 jaar in te dienen. Het projectvoorstel moet een realistisch, innovatief concept bevatten met een aantoonbaar valorisatiepotentieel voor een brede doelgroep. Doel is het vervolgonderzoek te oriënteren op de noden van de brede doelgroep ter valorisatie van de projectresultaten. De basiskenmerken van het vervolgonderzoek moeten passen in TETRA.

Cases

De smaak van kaas ontrafeld

Frans Devos (Belgomilk)

 


Frans Devos (Belgomilk)

'Ik vond dit een zeer nuttig project', zegt Frans Devos.

'Bij belangrijke beslissingen is dit een grote hulp. En het helpt om onze concurrentiepositie te vrijwaren. Ook in het buitenland is men bezig met objectieve smaakkarakterisering. Die trein mogen we niet missen.’