TETRA: programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en social profit

Documenten voor indiening

Het TETRA oproep document bevat alle nuttige informatie met betrekking tot de subsidie specifiek voor deze oproep 2017-2018 versie september 2017 (22/9/2017)

Handleiding voor het indienen van een aanvraag in TETRA - versie september 2017. (26/9/2017)

De template is een niet verplichte hulp voor de opmaak van de projectaanvraag. Voor de opmaak van de begroting is er een Excel-file voorzien als hulp, welke wel verplicht dient gevolgd te worden. - versie september 2017. (22/9/2017)

De template is een niet verplichte hulp voor de opmaak van de projectaanvraag. Voor de opmaak van de begroting is er een Excel-file voorzien als hulp, welke wel verplicht dient gevolgd te worden. - versie september 2017. (22/9/2017)
De Vlaamse bijlage bij CORNET? aanvraagtemplate voor TETRA - versie december 2016 (20/12/2016)
Aanvaardbare kosten in innovatiesteun-projecten (het kostenmodel) - versie januari 2016 (3/2/2017)
Template kostenmodel voor TETRA-projecten - versie juni 2017

Deze template wordt ook gebruikt voor de financiële verslaggeving van projecten ingediend vanaf 1 januari 2013.

Omdat we samen met u willen werken aan heldere informatie, kan u terecht bij Marcel Rosvelds, de contactpersoon voor uw vragen en suggesties tot verbetering rond het kostenmodel, email : verificatie [at] vlaio [dot] be (9/6/2017)
De algemene voorwaarden innovatiesteun die gehanteerd worden bij de subsidies - versie 2017.1 (23/10/2017)

Toelichtingsdocumenten

Toelichtingsdocument : Publiekrechtelijke verplichtingen - versie september 2014 (29/9/2014)
Toelichtingsdocument beleidslijn : Gebruik van resultaten van gesteunde projecten - versie oktober 2014
Dit toelichtingsdocument is ook beschikbaar in het Engels (20/10/2014)

Documenten uitvoering en opvolging

Toelichtingsdocument uitvoering en opvolging (verslaggeving) voor TETRA-projecten goedgekeurd voor 2015 - januari 2016 (5/4/2016)
Toelichtingsdocument uitvoering en opvolging (verslaggeving) voor TETRA-projecten goedgekeurd vanaf 2015 versie januari 2016 (5/4/2016)
Het reglement van orde van de tetra gebruikersgroep - versie 2016
Dit reglement is ook beschikbaar in het Engels (18/3/2016)
Verklaring Reglement van Orde en schuldvordering - versie januari 2016 (5/4/2016)
Template voor een voortgangsverslag voor TETRA-projecten - versie januari 2016 (5/4/2016)
Template voor een voortgangsverslag met prestatietabel voor TETRA-projecten - versie januari 2016 (5/4/2016)
Template kostenmodel voor TETRA-projecten - versie juni 2017

Deze template wordt ook gebruikt voor de financiële verslaggeving van projecten ingediend vanaf 1 januari 2013.

Omdat we samen met u willen werken aan heldere informatie, kan u terecht bij Marcel Rosvelds, de contactpersoon voor uw vragen en suggesties tot verbetering rond het kostenmodel, email : verificatie [at] vlaio [dot] be (9/6/2017)

Aanverwante documenten

Presentatie Innovatiecentra? rond timing Tetra-projecten en voorstelling via webinars aan kandidaat kmo?’s - versie december 2015

(21/12/2015)
Overzicht van geselecteerde TETRA-projecten oproep 2016-2017 (6/6/2017)
Presentatie gegeven op de infosessie rond uitvoering en opvolging van 'collectieve projecten' - september 2015
(14/10/2015)