TETRA: programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en social profit

Verloop van het project

Tijdslijn projectaanvraag wordt aangepast!

Projectopvolging

Bij een positieve beslissing wordt een overeenkomst opgemaakt tussen Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en de projectaanvrager(s). Nadien zal u als begunstigde? regelmatig verslag moeten uitbrengen over de goede uitvoering van het project.

Het goede verloop van het project wordt opgevolgd via :

 • verslaggeving van vergaderingen met de gebruikersgroep
 • het voortgangsverslag (per 6 maanden)
 • opvolging van stand van zaken van de leverbaarheden en Key Performance Indicator(s) 
meer info
 • Vergadering gebruikersgroep en voortgangsverslag

  Minstens tweemaal per jaar vergaderen de leden van de gebruikersgroep en de adviseur. Na afloop maakt de projectleider een verslag op. Dit beschrijft minstens de behaalde projectresultaten, de planning voor de volgende termijn en interacties met de leden van de gebruikersgroep.

  Op de vergadering met de gebruikersgroep worden alle leden-ondernemingen van de gebruikersgroep uitgenodigd. Er is ruimte voor interactie over het verloop van het project. De interactie met de gebruikersgroep wordt geregistreerd (via de gebruikerspoll) en de leden krijgen de kans om feedback te geven aan de projectleider.

 • Voortgangsverslag

Het voortgangsverslag heeft als belangrijkste doel om het goede verloop van het project op te volgen.  Het voortgangsverslag informeert Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) over de status van de leverbaarheden en KPI's.

 • Prestatietabel personeel

Jaarlijks wordt het voortgangsverslag aangevuld met een prestatietabel waarin de gepresteerde mensmaanden per werknemer aangegeven wordt in functie van de uitgevoerde activiteiten.

 • Financieel verslag

De verantwoording en verificatie van de projectsteun voor de personeelskosten? gebeuren op basis van de reële prestaties en personeelskosten. Alle kostenposten worden in de verslaggeving verantwoord (tabel). Bewijsstukken moeten beschikbaar zijn, maar hoeven niet bijgevoegd te worden.

 • Eindverslag

Het eindverslag beschrijft onder meer de resultaten van het onderzoek en de stand van zaken en vooruitzichten omtrent implementatie van deze resultaten in innovatietoepassingen bij de doelgroep.