TETRA: programma voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en social profit

Basisprincipe

De projectbegroting bedraagt minimaal 100.000, maximaal 480.000 euro.

Het project heeft een looptijd van 2 jaar.

Indien het TETRA project past in een CORNET? Project kan een verlenging tot maximaal 3 jaar bekomen worden, indien dit nodig is voor synchronisatie met de buitenlandse partners.

Exclusief voor onderzoekgroepen van professionele bacheloropleidingen is het mogelijk om een voorbereidingsproject van 1 jaar in te dienen.

De steun voor projecten in het TETRA bedraagt 92,5% van de aanvaardbare begroting. Ondernemingen uit de doelgroep cofinancieren het project voor 7,5%.

 

De steunmaatregel in detail

De aanvaarde begroting van het project vormt de basis voor de berekening van de subsidie. In essentie omvat de begroting :

 • de personeelskosten? van de instellingen van hoger onderwijs en zijn onderzoekspartners, die nog niet via andere overheidsbronnen betaald worden;
 • de overige kosten van deze uitvoerende partners (werking en overhead);
 • en uitbestedingen aan onderaannemers.
meer info
 • De projectbegroting wordt opgemaakt volgens de principes van het kostenmodel.
 • Volgende aandachtspunten gelden voor TETRA projecten:
 • De projectbegroting van de hogescholen en de geïntegreerde opleidingen in de universiteiten samen moet minstens 2/3 van de totale begroting bedragen
 • Personeelskosten?
 • De basis voor de projectbegroting is de inzet van personeel op het project. Het aantal mensmaanden dat voorzien is, vormt de basis voor de berekening van de maximale 'directe kosten' en 'indirecte kosten of overhead'.
 • Overige kosten

  De overige projectkosten bestaan enerzijds uit de directe kosten voor werkingsmiddelen en uitrustingsgoederen, anderzijds uit indirecte kosten. Deze worden zo correct mogelijk ingeschat en gemotiveerd. Het kostenmodel voorziet maximaal een bedrag van 40.000 EUR per voltijdsequivalent per jaar.

  TETRA voorziet geen middelen voor grote kosten (bv. investeringen in basisinfrastructuur). Dit soort kosten en/of kosten voor andere uitrustingsgoederen kunnen afgeschreven worden in functie van de bezetting in het project en volgens de boekhoudkundige afschrijvingen van de organisatie. Kleinere aankopen kunnen volledig in de begroting opgenomen worden. 

 • Onderaannemingen

  Grote onderaannemingen, vanaf 8.500 EUR, worden afzonderlijk begroot en zijn voorzien van een offerte. De totale onderaannemingskost blijft beperkt tot 10% van de totale projectbegroting.

 • Relatie met cofinanciering

 • Indien bepaalde kosten voor geleverde goederen en diensten door ondernemingen uit de doelgroep achteraf verrekend worden via het cofinancieringsplan, kan dit enkel als deze kostenpost voorzien werd in de projectbegroting.

 

Extra Steun en Internationale Samenwerking bij deze subsidie

CORNET

Extra steun is mogelijk voor :

 • projecten met een internationaal luik. Internationale samenwerking kan leiden tot de inbreng van extra kennis en expertise in het Vlaamse project; de toepassingsmogelijkheden kunnen ook ruimer zijn binnen Europa. Bij goedkeuring worden de Vlaamse uitvoerders gesteund via de modaliteiten van TETRA; de internationale partners via de steunmodaliteiten van hun regionale of nationale agentschappen.